W przypadku gdy w wyniku działu spadku po zmarłej matce jeden brat spłaca drugiemu kwotę nieprzekraczającą udziału w spadku, to obdarowany nie płaci podatku dochodowego – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi.
Sąd uzasadniał, że nie może być w takim przypadku mowy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ od otrzymanego spadku skarżący musiał zapłacić podatek od spadków i darowizn.
WSA wyjaśnił, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768 z późn. zm.) podatkowi temu podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Polski lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Polski, m.in. tytułem dziedziczenia. Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy, czyli spadkobiercy, i powstaje z chwilą przyjęcia spadku. Natomiast – jak tłumaczył sąd – z chwilą dokonania działu spadku, spadkobierca ma obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych.