Otrzymanie przez podatnika w wyniku podziału odziedziczonego majątku kwoty, która nie przekracza udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu.
Podatnik wraz z bratem 15 września 2010 r. dokonał działu spadku po rodzicach: ojcu – zmarłym 6 marca 1995 r. i matce – zmarłej 23 listopada 2009 r. W jego skład wchodziła zabudowana nieruchomość o powierzchni 0,0709 ha. Nieruchomość przejął na wyłączną własność brat, który uiścił na rzecz podatnika 150 tys. zł z tytułu spłaty należnego udziału. Suma spłaty nie przekroczyła wartości przysługującego udziału spadkowego. Podatnik nie wie, czy powinien rozliczyć podatek dochodowy od osób fizycznych od działu spadku.
Według Izby Skarbowej w Poznaniu, która zajmowała się tą sprawą, nie ma takiej konieczności. Otrzymanie przez podatnika w wyniku działu odziedziczonego majątku kwoty nieprzekraczającej udziału w spadku nie spowoduje powstania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 361).
Istotne znaczenie ma okoliczność, że suma spłaty nie przekroczyła wartości przysługującego podatnikowi udziału spadkowego. W konsekwencji na spadkobiercy nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z otrzymanej sumy w wyniku działu spadku po rodzicach.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 22 marca 2012 r. (nr ILPB2/415-243/11/12-S/WS).