Po raz pierwszy ulgę prorodzinną można było odliczać od podatku w rocznych zeznaniach PIT za 2007 r. Każdego roku korzysta z niej ok. 4 mln podatników, odliczając ponad 5 mld zł.
W dwóch pierwszych latach kwota ulgi zmieniała się wraz z wysokością kwoty wolnej od podatku. Od 2009 roku, czyli od wprowadzenia dwustopniowej skali podatkowej, można odliczać od podatku maksymalnie 1112,04 zł na każde dziecko. Zmodyfikowano jednak zasady naliczania kwoty ulgi. Przysługuje ona w wysokości 92,67 zł za każdy miesiąc, w którym spełnione były warunki do odliczenia. Ulgę przyznano ponadto rodzicom zastępczym i opiekunom prawnym.
Ulgę mogą odliczać wyłącznie podatnicy osiągający dochody opodatkowane skalą podatkową. Obejmuje ona dzieci małoletnie, dzieci do 25 lat (uczące się) oraz niepełnosprawne bez względu na wiek.