Pracodawca, wypłacając swojemu pracownikom comiesięczne wynagrodzenie, może czasem pomylić się i przekazać mu wyższą kwotę niż ta, do której jest uprawniony na podstawie zawartej umowy. Będzie to miało swoje skutki w rozliczeniu podatkowym.
Okoliczności wystąpienia nadpłaty podatku oraz procedurę jej zwrotu określa Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.). Co do zasady nadpłata oznacza zapłatę wyższego niż należnego podatku lub odprowadzenie takiego podatku przez płatnika, którym jest np. pracodawca.
Jak mówi Marcin Retka, ekspert w KPMG, nadpłatę wynikającą z zaliczek na podatek zwraca się po zakończeniu okresu, za który rozlicza się podatek, zaś sama nadpłata dla podatników podatku dochodowego powstaje z dniem złożenia zeznania rocznego. Według tej zasady pracodawca nie ma obowiązku wystąpić o nadpłatę w imieniu pracownika. Pracownik nie zwraca się również o zwrot nadpłaty do pracodawcy (płatnika). Jeżeli pracownik kwestionuje zasadność pobrania przez płatnika podatku albo kwestionuje wysokość pobranego przez płatnika podatku, powinien sam wystąpić o nadpłatę do urzędu skarbowego.