Doręczenie podatnikowi informacji PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego. Można też PIT-11 przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Podatnik zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Chciałby informacje PIT-11 przekazać im drogą elektroniczną, stosując podpis elektroniczny.
Według stołecznej izby skarbowej jest to możliwe. Doręczenie podatnikowi informacji PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego. Można też PIT-11 przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem jednak, że zachowany zostanie wzór informacji PIT-11 i będzie ona zawierała wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa (w tym podpis elektroniczny lub tradycyjny).
Opatrzenie wiadomości bezpiecznym podpisem elektronicznym pozwoli zweryfikować, czy została sporządzona przez upoważniony podmiot. Jednocześnie płatnika będzie obciążało udowodnienie doręczenia takiej informacji podatnikowi w przypadku zaistnienia w tym zakresie wątpliwości.
Zatem płatnik, przekazując swoim pracownikom PIT-11 w formie elektronicznej, prawidłowo dopełni ciążących na nim obowiązków.
Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 21 października 2011 r. (nr IPPB4/415-653/11-2/MP).