Doręczenie podatnikowi informacji PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego. Można też PIT-11 przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Podatnik zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę. Chciałby informacje PIT-11 przekazać im drogą elektroniczną, stosując podpis elektroniczny.
Według stołecznej izby skarbowej jest to możliwe. Doręczenie podatnikowi informacji PIT-11 przez płatnika może nastąpić nie tylko przez bezpośrednie jej doręczenie w sposób zwyczajowo przyjęty w każdym miejscu, w którym się zastanie adresata, czy też przez operatora pocztowego. Można też PIT-11 przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej, pod warunkiem jednak, że zachowany zostanie wzór informacji PIT-11 i będzie ona zawierała wszystkie niezbędne elementy określone przepisami prawa (w tym podpis elektroniczny lub tradycyjny).