Szersze grono przedsiębiorców będzie mogło wpłacić zaliczki na PIT za październik do 20 maja 2021 r., za listopad do 20 czerwca 2021 r., a za grudzień do 20 lipca 2021 r. – wynika z opublikowanego już rozporządzenia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2054).
Reklama
Zasadniczo rozwiązanie to dotyczy tylko płatników, którzy „ponieśli negatywne konsekwencje z powodu epidemii COVID-19” i prowadzą działalność z określonym kodem PKD.
Pierwotnie jednak w projekcie była mowa tylko o kodach: 47.71.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.29.Z, 56.30.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 85.51.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z i 96.04.Z.
Ostatecznie w opublikowanym rozporządzeniu pojawiły się też kody: 49.39.Z, 55.10.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 90.04.Z, 91.02.Z.
Przypomnijmy, że przesunięcie terminu wpłaty dotyczy tylko zaliczek od przychodów:
  • ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy,
  • z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakłady pracy,
  • z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, tj. na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, z praw autorskich i praw pokrewnych.
Z przesunięcia terminu wpłaty zaliczek na PIT skorzystają m.in. restauracje, hotele, handel detaliczny, szkoły językowe, organizatorzy targów, wystaw i kongresów. ©℗