Córka, która dokończyła za matkę transakcję zbycia nieruchomości na rzecz gminy, musi zapłacić PIT od uzyskanego dochodu – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Chodziło o działki nabyte przez matkę podatniczki w 1990 r. Plan zagospodarowania przestrzennego zmienił ich przeznaczenie na drogi publiczne. Matka złożyła więc wniosek o ich wykup przez gminę, na podstawie art. 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.).
Wniosek został rozpatrzony po upływie 6 miesięcy, gdy matka już nie żyła. Transakcję dokończyli spadkobiercy. Córka uważała, że z tego tytułu nie ma żadnego przychodu, bo – jak argumentowała – dokończyła jedynie transakcję za matkę, a ta kupiła działki w 1990 r., więc dawno już minęło ustawowe 5 lat od nabycia.
Uważała też, że nawet gdyby przychód powstał, to i tak powinien być zwolniony z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT, a więc jako przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie stwierdził jednak, że w dacie wykupu nieruchomości przez gminę (2015 r.) obowiązywały przepisy, które nakazywały liczyć 5-letni termin nabycia nieruchomości przez spadkobiercę dopiero od momentu otwarcia spadku. Zakwestionował też prawo do zwolnienia, tłumacząc, że art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o PIT dotyczy jedynie przychodów osiągniętych na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.).
Podobnie orzekły WSA w Warszawie i NSA. Sędzia Marek Kraus przypomniał, że korzystne dla spadkobierców przepisy, zgodnie z którymi 5 lat liczy się od daty zakupu nieruchomości przez spadkodawcę (a nie od dnia otwarcia spadku), obowiązują dopiero od 2019 r.
NSA potwierdził także, że na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie dochodzi do odpłatnego zbycia części nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, lecz do wykupienia nieruchomości na żądanie właściciela.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 6 października 2020 r., sygn. akt II FSK 998/18.