PIT od zbycia działki na terenie rodzinnego ogrodu działkowego (ROD) płaci tylko ten, kto sprzeda ją krótko po nabyciu – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Z pytaniem zwróciła się podatniczka, która w 2010 r. wydzierżawiła działkę na terenie ROD. Prowadziła tam nasadzenia, uprawy ogrodnicze, miała domek ogrodowy oraz sprzęty ogrodnicze. W 2019 r. zrezygnowała z działki i przeniosła własność tych rzeczy na inną osobę.
Reklama
Pytała, czy musi zapłacić PIT od kwoty, którą otrzymała. Uważała, że nie, bo sprzedała rzeczy znajdujące się na działce, które nabyła ponad sześć miesięcy od daty ich zbycia. – Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT przychody z tego tytułu nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym i nie muszą być wykazane w rozliczeniu rocznym – argumentowała.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że wynagrodzenie wynikające z umowy sprzedaży nasadzeń, upraw, altany i sprzętów na działce wchodzącej w skład ROD należy klasyfikować jako przychód z odpłatnego zbycia rzeczy na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT. – Oznacza to, że wnioskodawczyni nie jest zobowiązana do zapłaty podatku z tytułu ich odpłatnego zbycia, skoro od końca miesiąca, w którym nastąpiło ich nabycie, do daty sprzedaży upłynęło 6 miesięcy – stwierdził fiskus.
Interpretacja dyrektora KIS z 2 września 2020 r., sygn. 0115-KDIT2.4011.476.2020.2.KC