Minister finansów zaniecha poboru odsetek za zwłokę od podatku dochodowego od osób fizycznych za 2019 r., jeżeli zostanie on zapłacony do 1 czerwca br.
Wskazuje na to opublikowany wczoraj projekt rozporządzenia. Zostanie ono wydane na podstawie specustawy z 2 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 374 ze zm.). Będzie dotyczyć należnego podatku wynikającego z zeznań za 2019 r.: PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-38 i PIT-39.
Zasadniczo termin płatności przypada na 30 kwietnia 2020 r., jednak w związku z pandemią Ministerstwo Finansów chce dać podatnikom więcej czasu za złożenie rocznych zeznań za 2019 r. Kto złoży zeznanie do 31 maja br., uniknie kary za spóźnienie (zgodnie ze specustawą z 31 marca br., Dz.U. poz. 568). W takim przypadku organ nie będzie wszczynał postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a wszczęte umorzy.
Reklama