2 marca 2020 r. to ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego PIT-28 i PIT-28S za 2019 r. To ważna informacja dla tych, którzy przychody z najmu mieszkania lub działalności gospodarczej rozliczają ryczałtem.

Większość podatników musi rozliczyć PIT za 2019 r. najpóźniej do 30 kwietnia 2020 r. Osoby zobowiązane do złożenia PIT-28 albo PIT-28S powinny jednak zrobić wcześniej. Ustawa daje im czas do końca lutego, ponieważ jednak w tym roku będzie to sobota, zgodnie z ordynacją podatkową termin przesuwa się na najbliższy poniedziałek, a więc 2 marca 2020 r.
Kto musi składać PIT-28 lub PIT-28S

PIT-28 jest przeznaczony dla ryczałtowców, a więc osób fizycznych osiągających przychody opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Składają go m.in.:

  • przedsiębiorcy rozliczający się z fiskusem w formie ryczałtu, prowadzący działalność jednoosobowo albo w formie spółki cywilnej albo jawnej;
  • właściciele nieruchomości, którzy wybrali ryczałt jako formę opodatkowania przychodów z prywatnego najmu lub dzierżawy;
  • rolnicy, jeśli są zobowiązani do zapłaty 2-procentowego podatku od przychodów z tzw. rolniczego handlu detalicznego.

PIT-28S jest zaś przeznaczony dla opodatkowanych ryczałtem przedsiębiorstw w spadku. Taki druk musi złożyć zarządca sukcesyjny przedsiębiorstwa lub osoba wykonująca czynności zachowawcze za zmarłego przedsiębiorcę.

ZOBACZ TEŻ: PIT 2020. Komentarz

Wielu podatników dawniej musiało dołączać do PIT-28 informację PIT-28/A. Ten załącznik w 2020 r. już nie obowiązuje. Podatnik prowadzący działalność w formie spółki nadal powinien dołączyć informację PIT-28/B.

Druków PIT-28 i PIT-28S, w odróżnieniu od niektórych formularzy, nie można wypełniać wspólnie z małżonkiem. Nie uwzględnia się na nich dochodów z innych źródeł, które należy rozliczyć na osobnym formularzu. Podatnik, który pracuje na etacie i jednocześnie dorabia na najmie mieszkania, powinien więc osobno rozliczyć najem na PIT-28 (do 2 marca) i dochody z umowy o pracę na PIT-37 (do końca kwietnia).

PIT-28 on-line

PIT-28 od tego roku jest dostępny w usłudze Twój e-PIT, dzięki której podatnik po zalogowaniu się na stronie podatki.gov.pl zobaczy gotowy druk wypełniony już przez skarbówkę. Niestety, zeznanie PIT-28 udostępnione w usłudze Twój e-PIT nie dotyczy przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej, wielu podatników i tak musi więc samodzielnie dokonać rozliczenia.

Uwaga! PIT-28 dostępny w usłudze Twój e-PIT należy zaakceptować, skorygować lub odrzucić. Zasada, że jeśli nie zrobi się ze swoim PIT-em niczego, to będzie on uznany za złożony w ostatnim możliwym dniu, obowiązuje tylko w stosunku do druków PIT-37 i PIT-38, a w przypadku PIT-28 nie ma zastosowania.

Formularz PIT-28 można też samemu wypełnić i złożyć przez internet np. za pomocą aplikacji eDeklaracje albo w formie papierowej przynieść lub wysłać do urzędu skarbowego.

Prywatny najem mieszkania i ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to jedna z możliwych form opodatkowania zysków z najmu mieszkania. Obowiązuje tych, którzy sami ją wybiorą. Podatek płaci się co miesiąc od przychodu, wynosi 8,5 proc., a po przekroczeniu kwoty 100 000 zł w ciągu roku - 12,5 proc. od nadwyżki. Po osiągnięciu rocznego limitu 250 000 euro prawo do ryczałtu się traci, ale dopiero z kolejnym rokiem. Wysokość przychodów ustala się na podstawie dowodów potwierdzających ich otrzymanie, np. przelewów na rachunek wynajmującego.

Taka forma opodatkowania dotyczy wyłącznie najmu prywatnego. Można jednak prowadzić działalność gospodarczą i jednocześnie prywatnie wynajmować lokal lub lokale, które nie są związane z prowadzonym biznesem – ostatnio potwierdził to dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

By rozliczać ryczałtem prywatny najem, należy zdecydować się na to już w trakcie roku podatkowego. Do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskało się pierwszy przychód, należy poinformować o wyborze formy opodatkowania urząd skarbowy. Nie musi to przybierać postaci pisemnego wniosku, wystarczy, że podatnik zapłaci należny podatek zryczałtowany. Jeżeli pierwszy przychód osiągnie w grudniu, to złożenie zeznania PIT-28 jest równoznaczne z dokonaniem wyboru tej formy opodatkowania.

Obowiązku poinformowania o wyborze sposobu opodatkowania nie należy mylić z obowiązkiem poinformowania skarbówki o zawarciu umowy najmu okazjonalnego. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, 14 dni od podpisania umowy najmu okazjonalnego właściciel mieszkania musi zawiadomić o tym skarbówkę, bez względu na to, jaką formę opodatkowania wybierze.

Ci, którzy zarabiają na najmie mieszkania i nie wybrali ryczałtu, muszą rozliczyć się na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Powinni to zrobić na formularzu PIT-36, który należy złożyć do końca kwietnia.