Resort finansów tłumaczy, że system obsługujący Twój e-PIT pobiera dane z wielu źródeł i systemów zewnętrznych, co sprawia, że pojawiają się incydentalne trudności. Zapewnia, że wszystkie wpływające zgłoszenia o nieprawidłowościach są analizowane i jak najszybciej rozwiązywane.

ZOBACZ TEŻ: PIT-y i ulgi podatkowe

Usługa Twój e-PIT została udostępniona w ubiegłym roku (dla PIT-37 i PIT-38). W tym roku Krajowa Administracja Skarbowa wypełniła też PIT-28 i PIT-36 za podatników, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej. Gotowe zeznania dostępne są na Portalu Podatkowym po zalogowaniu.

Wypełnione PIT-37 i PIT-38 podatnik może:

  • zaakceptować bez zmian i wysłać,
  • wprowadzić dodatkowe ulgi, zaakceptować i wysłać,
  • odrzucić zeznanie i złożyć je samodzielnie papierowo lub elektronicznie (można to też zrobić bez odrzucania Twojego e-PIT).

Można też nic nie zrobić – PIT zostanie wtedy automatycznie uznany za wysłany 30 kwietnia.

W przypadku PIT-28 i PIT-36 wypełnione formularze trzeba zaakceptować, niezależnie, czy podatnik coś w nich zmieniał.

Przed zaakceptowaniem Twojego e-PIT warto jednak sprawdzić, czy dane wprowadzone przez skarbówkę pokrywają się z tymi, które płatnik wskazał w PIT-11. Z sygnałów od czytelników wynika bowiem, że w rozliczeniach przygotowanych przez KAS brakuje niektórych kosztów, np. dla twórców.

Brakujące dane można uzupełnić własnoręcznie i dopiero wtedy zaakceptować zeznanie. Jeżeli podatnik zauważy błąd już po wysłaniu Twojego e-PIT, może złożyć korektę na Portalu Podatkowym.