Od soboty 15 lutego rusza akcja składania zeznań rocznych za 2019 r. Tak jak rok temu można to zrobić za pomocą usługi Twój e-PIT, dostępnej na stronie podatki.gov.pl. – przypomniało wczoraj Ministerstwo Finansów.
W ramach tej usługi fiskus wypełni podatnikom zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz – to nowość – PIT-28 i PIT-36, ale tylko osobom, które nie prowadzą działalności gospodarczej.
Wypełnione przez fiskusa zeznania PIT-28 będą udostępnione tym podatnikom, którzy rozliczają np. przychody z prywatnego najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze (zawarcie tych umów w ramach działalności gospodarczej wyklucza możliwość korzystania z ryczałtu ewidencjonowanego), a także ze sprzedaży przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych.
ZOBACZ TEŻ: PIT 2020. Komentarz
Natomiast zeznania PIT-36 będą udostępnione osobom, które m.in. rozliczają przychody z najmu, z emerytur i rent z zagranicy.
PIT-36 i PIT-28 nie będą zawierać informacji dotyczących działalności gospodarczej.
Składając PIT-28 za pośrednictwem usługi Twój e-PIT, nie można skorzystać z preferencji podatkowych, takich jak wspólne rozliczenie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko.
Uwaga: rozliczenie roczne na formularzach PIT-28 i PIT-36 (w przeciwieństwie do rozliczenia na PIT-37 lub PIT-38) nie zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia 2020 r. – podkreśla MF. Należy więc pamiętać, żeby zawsze sprawdzić i uzupełnić swoje rozliczenie, a następnie zaakceptować i pobrać urzędowe poświadczenie odbioru (UPO).
W tym roku PIT-28 należy złożyć do 2 marca (ponieważ nowy termin, czyli koniec lutego, przypada w sobotę).

Uwzględnione ulgi

Inną nowością w usłudze Twój e-PIT będzie automatyczne uwzględnianie ulgi dla dzieci powyżej 18. roku życia (jeżeli dziecko studiuje lub jest doktorantem) i dla dzieci urodzonych w 2019 r.
Wprowadzona w 2019 r. tzw. ulga dla młodych (czyli dla osób do 26. roku życia), będzie wpisywana automatycznie na podstawie informacji z PIT-11 (w 25. wersji formularza). Jeżeli podatnik objęty taką ulgą:
  • nie złożył pracodawcy oświadczenia o objęciu jego przychodów ulgą w 2019 r., przez co pracodawca pobrał zaliczki na podatek – wówczas podatnik otrzyma e-PIT z wyliczoną ulgą dla młodych i informacją o zaliczce, którą pracodawca pobrał, a która przysługuje do zwrotu;
  • miał dochody w całości objęte ulgą, to po zalogowaniu w usłudze Twój e-PIT otrzyma taką informację i nie musi wówczas składać PIT;
  • miał dodatkowe dochody (np. z najmu), to powinien uzupełnić udostępnione mu zeznanie za 2019 r. i je wysłać.

Nadpłata i mikrorachunek

Nowością w usłudze Twój e-PIT będzie też wskazanie w zeznaniu informacji o stanie zwrotu nadpłaty przez urząd skarbowy (o ile taka nadpłata podatnikowi przysługuje).
Natomiast ci, którzy będą musieli dopłacić podatek, będą mieli automatycznie wskazany numer swojego mikrorachunku, czyli indywidualnego rachunku podatkowego.
Zmiany dotyczą też uwierzytelnienia dostępu do usługi w przypadku wspólnego rozliczenia się małżonków. „W przypadku kwoty 0 (zero) podatnik będzie podawać imię ojca małżonka” – wyjaśnia MF.
Oprócz usługi Twój e-PIT podatnicy mogą, jak co roku, skorzystać również z systemu e-Deklaracje. Zeznanie można także złożyć na papierze.