Z ulgi dla młodych mogą korzystać podatnicy do 26. roku życia, zatrudnieni na etacie lub zleceniu. Preferencja nie przysługuje, gdy ktoś zarabia w inny sposób, np. odbywa płatną praktykę lub staż absolwencki. Ministerstwo Finansów tłumaczy, że tak miało być i przepisów nie zmieni.

Wątpliwości co do tego nie pozostawia wiceminister finansów Jan Sarnowski. W odpowiedzi na interpelację posła PiS Zbigniewa Girzyńskiego napisał: „obecnie nie są planowane prace mające na celu rozszerzenie zakresu zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, o przychody uzyskane na podstawie umowy o praktykę absolwencką lub umowy o staż uczniowski”.

Poseł pytał resort finansów o plany rozszerzenia obowiązującej od 1 sierpnia 2019 r. tzw. ulgi dla młodych. Jej wprowadzenia sprawiło, że przychody podatników do ukończenia 26. roku życia, poniżej określonego limitu (w 2019 r. było to 35 636,67 zł, w 2020 wynosi 85 528 zł), są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Preferencja dotyczy jednak wyłącznie zarobków z umów o pracę i pokrewnych (stosunek służbowy lub spółdzielczy, praca nakładcza) oraz z umów zlecenia. Nadal opodatkowane są m.in. przychody z dzielności gospodarczej, umów o dzieło, a także praktyk i staży dla studentów i absolwentów.ZOBACZ TEŻ: PIT-y i ulgi podatkowe

„Co szczególnie ważne, staże i praktyki dopiero wychodzą z fazy zapaści, jaką przechodziły przez ostatnie 10 lat, kiedy powszechne było lekceważenie praktyk tak przez studentów/absolwentów, jak i praktykantów. Kampania, która kosztuje wiele sił i czasu, jeszcze się nie zakończyła, jednak tego typu pominięcia uderzają w kruche podstawy tego żmudnego procesu” – pisał w interpretacji Girzyński pytając, czy Ministerstwo Finansów planuje zmiany legislacyjne rozszerzające ulgę dla młodych. Poseł uważa, że takie rozwiązanie „będzie sprawiedliwe i nie będzie dużym obciążeniem dla budżetu”, z drugiej strony przyznaje, że nie wszyscy praktykanci i stażyści będą nim w ogóle zainteresowani – niektórzy na praktykach wcale nie dostają wynagrodzenia, inni osiągają zarobki niższe niż kwota wolna od podatku.

Wiceminister Sarnowski w odpowiedzi odesłał do uzasadnienia ustawy wprowadzającej ulgę dla młodych. Wynika z niego wprost, że preferencja nie będzie przysługiwać w przypadku osiągania przychodów m.in. z praktyk absolwenckich, umów o dzieło czy samozatrudnienia, bo inny jest cel ustawy. W przytoczonym przez wiceministra fragmencie czytamy: „(…) celem tym ma być aktywizacja zawodowa osób młodych poprzez ułatwienie im wejścia na rynek pracy. Stąd zwolnienie od podatku adresowane jest do podatników do 26. roku życia, czyli starszych o rok od osób, które co do zasady kończą naukę i podejmują stałą pracę”.

Na pytanie Girzyńskiego o alternatywne formy wspierania studentów i absolwentów, wiceminister odpisał, że takie już istnieją. Wolne od podatku są stypendia, zapomogi i inne świadczenia pomocy materialnej, a także przychody z tytułu umorzonego kredytu studenckiego.