Pracodawca nie może zaniechać odliczania zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów, nawet jeśli podwładny go o to poprosi.
ikona lupy />
Koszty uzyskania przychodów w 2020 r. / DGP
Pomimo złożenia takiego wniosku pracodawca ma obowiązek stosować ustawowe koszty uzyskania przychodu przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dwóch interpretacjach.
To ważna informacja, szczególnie w kontekście podwyższenia (ponad dwukrotnego) limitów kosztów pracowniczych od 2020 r. U wieloetatowców może w łatwy sposób dojść do przekroczenia rocznego limitu i sporej dopłaty w zeznaniu rocznym, jeżeli każdy z płatników będzie uwzględniał koszty miesięczne. Przestrzegaliśmy przed tym w artykule „Dojeżdżający wieloetatowiec może sporo dopłacić w zeznaniu” (DGP nr 201/2019). Już wtedy zwracaliśmy uwagę, że nie ma obecnie prawnej możliwości, by pracodawca na prośbę pracownika (zatrudnionego na kilku etatach) nie uwzględniał mu miesięcznych kosztów czy zmniejszył ich wysokość, tak aby pracownik nie musiał dopłacać podatku w zeznaniu rocznym.
ZOBACZ TEŻ: PIT-y i ulgi podatkowe
Potwierdza to najnowsza interpretacja dyrektora KIS.
Wystąpił o nią pracodawca, którego pracownik zatrudniony jest na umowach o pracę w kilku firmach i złożył wniosek z prośbą o niestosowanie kosztów uzyskania przychodów. Dzięki temu w rocznym rozliczeniu PIT nie musiałby dopłacać fiskusowi podatku.
Pracodawca uznał, że mając na uwadze dobro pracownika, jego interes i złożony wniosek, można nie uwzględniać kosztów uzyskania przychodów przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Dyrektor KIS się z tym jednak nie zgodził.
Wyjaśnił, że ustawodawca nie pozostawił płatnikom dowolności w sposobie wyliczania wysokości dochodu podlegającego opodatkowaniu, a wręcz przeciwnie – ściśle określił sposób jego ustalenia. Określona w art. 22 ust. 2 ustawy o PIT miesięczna kwota zryczałtowanych kosztów pracowniczych jest stała, bez względu na liczbę dokonywanych wypłat, także w sytuacji zatrudnienia w dwóch lub więcej zakładach pracy. Płatnik nie może ograniczyć ani zaniechać stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodu nawet na wniosek pracownika, ponieważ ustawa o PIT tego nie przewiduje – podkreślił organ.
Interpretacje indywidualne dyrektora KIS z 20 grudnia, sygn. 0112-KDIL2-1.4011.54.2019.2.DJ oraz 0112-KDIL2-1.4011.53.2019.2.DJ