Zwrot kosztów parkowania służbowego auta pod domem nie powoduje powstania przychodu ze stosunku pracy – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Chodziło o zastępcę prezesa, któremu oddano do dyspozycji służbowy samochód. Ustalono, że auto będzie stawiane na parkingu nieopodal miejsca zamieszkania wiceprezesa. Wiceprezes może korzystać z tego miejsca odpłatnie, jako członek spółdzielni.
Pracodawca zamierzał zwracać mu koszty parkowania. Chciał się jednak upewnić, że nie będzie to przychodem pracownika podlegającym opodatkowaniu. Podkreślił, że ustalony sposób garażowania samochodu został podyktowany zmniejszeniem kosztów z tego tytułu (wynajęcie miejsca postojowego przy siedzibie pracodawcy, w centrum miasta, wiązałoby się z ponad trzykrotnie wyższymi kosztami).
ZOBACZ TEŻ: PIT 2020. Komentarz
Dyrektor KIS potwierdził, że zwrot kosztów związanych z parkowaniem samochodu służbowego nie jest przychodem ze stosunku pracy, o ile auto jest wykorzystywane w celach służbowych, a garażowanie stanowi realizację celu służbowego, jakim jest dbałość o powierzone mienie.
Dodał, że inaczej byłoby, gdyby służbowy pojazd był wykorzystywany do celów prywatnych. Wówczas zwrot kosztów parkingu stanowiłby przychód pracownika, podlegający opodatkowaniu PIT – stwierdził organ.
Interpretacja indywidualny dyrektora KIS z 20 grudnia 2019 r., sygn. 0112-KDWL.4011.2.2019.4.KP