Markiza tarasowa jest tylko dodatkowym wyposażeniem domu, nawet gdy nie da się jej zdemontować i zainstalować w innym miejscu bez zniszczenia elewacji budynku – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Interpretacja dotyczyła podatniczki, która sprzedała mieszkanie przed upływem pięciu lat od jego nabycia. Uzyskaną kwotę przeznaczyła częściowo na remont i przebudowę domu, w którym na stałe mieszka. Poniosła duże wydatki, w tym m.in. na zakup i montaż markizy tarasowej, wykonanej na wymiar i trwale połączonej ze ścianą budynku.
Podatniczka uważała, że instalację markizy może uwzględnić w ramach ulgi mieszkaniowej jako wydatek na remont własnego budynku mieszkalnego (art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT w zw. z ust. 25 pkt 1 lit. d). Takie ustne zapewnienie dostała też w urzędzie skarbowym.
Podkreślała, że nie ma możliwości demontażu markizy bez uszkodzenia elewacji i konstrukcji domu.
ZOBACZ TEŻ: PIT-y i ulgi podatkowe

To dodatkowe wyposażenie

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał jednak inaczej. Wyjaśnił, że do objętych zwolnieniem wydatków remontowych można zaliczyć tylko te, które są związane z pracami dającymi efekt trwały, przy czym prace te powinny mieć charakter budowlany, a nie „wyposażeniowy”.
Montaż markizy tarasowej tego wymogu nie spełnia, dlatego wydatku poniesionego na ten cel nie można traktować na równi z wydatkami remontowymi objętymi ulgą – stwierdził dyrektor KIS.
Uznał, że markiza tarasowa jest tylko dodatkowym wyposażeniem domu, nawet gdy nie można jej zdemontować i zainstalować w innym miejscu bez konieczności zniszczenia elewacji budynku.

Rolety wewnętrzne inaczej

Innego zdania był fiskus w interpretacjach dotyczących rolet wewnętrznych. Potwierdził w nich, że wydatek na montaż takich rolet uprawnia do ulgi mieszkaniowej. Przykładem interpretacje indywidualne z 22 lipca 2019 r. (sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.268.2019.3.EC), z 20 września 2018 r. (sygn. 0114-KDIP3-3.4011. 318.2018.3.PP), z 8 kwietnia 2015 r. (sygn. IBPBII/ 2/4511-77/15/AK), z 6 czer wca 2011 r. (sygn. IBPBII/2/415-257/11/MM).
Powoływała się na nie podatniczka, która zamontowała u siebie markizę tarasową. Nie przekonało to jednak fiskusa. Dyrektor KIS stwierdził, że tamte interpretacje dotyczyły innego rodzaju wydatków – rolet wewnętrznych, nie markizy tarasowej.

Trwałość elementów zabudowy

Kwestia objęcia ulgą mieszkaniową wydatków na elementy trwale związane z nieruchomością była już przedmiotem licznych orzeczeń sądów administracyjnych. NSA zajmował się przede wszystkim wydatkami na montowane na wymiar szafy wnękowe i zabudowę kuchenną.
W wyroku z 24 lipca 2018 r. (sygn. akt II FSK 80/18) stwierdził, że do ulgi mieszkaniowej uprawnia zakup i montaż szaf wnękowych w pokoju bądź w przedpokoju. Ich trwałość – jak tłumaczył NSA – nie polega bowiem na tym, że nie można ich rozebrać, lecz na tym, że po takim zdemontowaniu tracą one swoją funkcję, ponieważ część ich powierzchni stanowią ściany lokalu.
Zdaniem sądu kasacyjnego tego argumentu nie można natomiast zastosować do zabudowy kuchennej wykonywanej na wymiar.
„Zabudowa kuchenna, nawet jeśli zakupiona jest na wymiar konkretnej kuchni, jest elementem wyposażenia, meblem, który można przenieść do innego lokalu mieszkalnego i tam zamontować” – stwierdził NSA we wspomnianym wyroku.
Ponadto – dodał – „nie ma podstaw do twierdzenia, że zabudowa kuchenna jest formą szafy wnękowej. Czym innym jest szafa wnękowa, a czym innym meble kuchenne”.
Sąd nawiązał do orzeczenia z 27 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II FSK 639/05), w którym NSA wyjaśnił, że „meble, nawet stanowiące zabudowę stałą, są elementem wyposażenia mieszkania”.
Koszt zabudowy kuchennej nie jest zatem objęty ulgą.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 23 grudnia 2019 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.585.2019.2.AKR