Osoba niepełnosprawna może uwzględnić w zeznaniu rocznym wydatek na nowe okno, w ramach ulgi rehabilitacyjnej – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pozytywną interpretację uzyskała podatniczka w podeszłym wieku, mieszkająca w starym, przedwojennym bloku. Chciała wymienić nieszczelne, spaczone okno, którego nie ma siły otwierać i zamykać z uwagi na swoją niepełnosprawność. Wytłumaczyła, że ma częściowo amputowaną rękę i posiada orzeczenie o znacznej niepełnosprawności. Wydatek na wymianę okna chciała rozliczyć w ramach ulgi rehabilitacyjnej, co zaakceptował dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Organ interpretacyjny uznał, że wydatki poniesione na wymianę okien mieszczą się w pojęciu adaptacji i wyposażenia mieszkań lub domów, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (art. 26 ust. 7a pkt 1 ustawy o PIT). Ich celem jest ułatwienie otwierania i zamykania okna przez podatniczkę, która ma amputowaną rękę, zatem odpowiadają potrzebom wynikającym z jej niepełnosprawności – przyznał fiskus. Odliczenie to przysługuje w wysokości faktycznie poniesionych wydatków, przy czym nie może przekroczyć wysokości dochodu do opodatkowania.
ZOBACZ TEŻ: PIT-y i ulgi podatkowe
Dyrektor KIS zwrócił uwagę, jakie jeszcze inne koszty mogą być objęte ulgą rehabilitacyjną z tytułu adaptacji nieruchomości do potrzeb związanych z niepełnosprawnością podatnika. Wymienił tu przykładowo wydatki poniesione na:
  • likwidację barier architektonicznych,
  • budowę podjazdów dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
  • „poszerzenie drzwi”,
  • likwidację progów,
  • założenie okien zamykanych z niskiego poziomu,
  • położenie terakoty antypoślizgowej,
  • likwidację wanny i zainstalowanie brodzika z panelem prysznicowym i siedziskiem dla osób niepełnosprawnych ruchowo,
  • założenie „wiszącego” sedesu oraz umywalki „bez nogi” umożliwiających swobodne podjechanie wózkiem,
  • montaż wszelkiego rodzaju uchwytów, specjalnych baterii dla osób z niepełnosprawnymi dłońmi,
  • montaż drzwi przesuwnych. 
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 stycznia 2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-2.4011.642.2019.1.AKR