Podatnicy wychowujący dzieci płacą niższy podatek dochodowy. Ulga prorodzinna przysługuje na pierwsze i każde kolejne dziecko. Jak skorzystać z niej przy wypełnianiu PIT-a w 2020 r.?

Ulga na dzieci - zwana niekiedy ulgą prorodzinną - to najpopularniejsza preferencja podatkowa. Rodzice, opiekunowie i rodzice zastępczy wychowujący jedno lub więcej dzieci corocznie w zeznaniu PIT mogą odliczyć od podatku kwoty wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ulga przysługuje na dzieci:

  • małoletnie;
  • bez względu na wiek, jeśli w 2019 r. otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
  • do ukończeniu 25 roku życia, jeśli studiują w Polsce lub za granicą, a ich roczne dochody nie przekroczyły 3089 zł (z wyjątkiem renty rodzinnej).

ZOBACZ TEŻ: PIT 2020. Komentarz

Kwoty odliczeń w rozliczeniu za 2019 r. pozostają te same co rok wcześniej i wynoszą:
- 92,67 zł miesięcznie na pierwsze dziecko (co rocznie daje maksymalnie 1 112,04 zł);
- 92,67 zł miesięcznie na drugie dziecko (rocznie 1 112,04 zł);
- 166,67 zł na trzecie dziecko (rocznie 2 000,04 zł);
- 225 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie 2 700 zł).Przykład:
Małżonkowie wychowują pięcioro nieletnich dzieci. Przysługująca im ulga wynosi łącznie 9624,12 zł, na co składa się: 1 112,04 zł na pierwsze dziecko + 1 112,04 zł na drugie dziecko + 2 000,04 zł na trzecie dziecko + 2 700 zł na czwarte dziecko + 2 700 zł na piąte dziecko.

Ulga przysługuje za każdy miesiąc sprawowania władzy rodzicielskiej, także niepełny. A zatem w przypadku dziecka urodzonego np. w sierpniu 2019, preferencja przysługuje za pięć miesięcy.

Czy obowiązuje limit zarobków, powyżej którego z ulgi skorzystać nie można? Tak, ale jedynie w przypadku posiadania tylko jednego dziecka. Małżonkowie wychowujący jedynaka nie mogą skorzystać z ulgi, jeśli ich łączny dochód w 2019 r. przekroczył 112 tys. zł – nie ma przy tym znaczenia, czy składają osobne PIT-y, czy też rozliczają się wspólnie na jednym formularzu. Podatnik samotnie wychowujący jedno dziecko traci prawo do preferencji, jeśli przez rok osiągnął dochód ponad 112 tys. zł. Gdy dziecko wychowuje para pozamałżeńska, każdy rodzic może indywidualnie skorzystać z ulgi, jeśli jego roczne dochody nie przekroczą 56 tys. zł. W przypadku wychowywania dwojga lub więcej dzieci te limity dochodów nie mają zastosowania – a zatem z ulgi może skorzystać każdy.

Warto pamiętać o jeszcze jednym obostrzeniu: ulga przysługuje tylko tym rodzicom, którzy faktycznie sprawują opiekę nad dzieckiem, tj. wychowują je i utrzymują. Sporadyczne kontakty z dzieckiem lub płacenie na nie alimentów to za mało, by płacić mniejszy podatek, nawet jeśli formalnie ma się władzę rodzicielską.

W 2020 r. będziemy rozliczać PIT za 2019 r. Aby skorzystać z ulgi prorodzinnej, do formularza należy dołączyć załącznik PIT-O. W jego części C podaje się liczbę dzieci i łączną kwotę przysługującego odliczenia, zaś w części E dane identyfikacyjnego każde dziecko.