Wbrew pierwotnym założeniom Krajowa Administracja Skarbowa nie jest jeszcze gotowa na sporządzanie rocznych PIT osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Nie wypełni im zatem zeznań za 2019 r.
Wskazuje na to nowelizacja, której projekt trafił właśnie do Sejmu. Posłowie zajmą się nim dopiero po Nowym Roku.
W uzasadnieniu do projektu Ministerstwo Finansów przypomniało o licznych zmianach uchwalonych w 2019 r., które wpływają na konstrukcję PIT-37 i PIT-38. Skarbówka wypełniała te zeznania podatnikom w ramach usługi „Twój e-PIT” już w rozliczeniu za 2018 r. Teraz doszłyby do tego jeszcze zeznania PIT-36 i PIT-28.
Resort obawia się, że administracja nie podoła temu obowiązkowi albo pojawią się błędy w sporządzaniu zeznań. Dlatego KAS sporządzi PIT-36 tylko wybranym grupom podatników (np. pracownikom zagranicznym), a PIT-28 tylko tym, którzy uzyskują przychody z najmu prywatnego, opodatkowanego ryczałtem ewidencjonowanym.
Natomiast w 2020 r. skarbówka nie będzie jeszcze wypełniała zeznań przedsiębiorcom, czyli PIT-36, PIT-36L (przedsiębiorcy rozliczający się według 19-proc. stawki), PIT-28, ani zeznań składanych przez podatników będących przedsiębiorstwem w spadku: PIT-36S i PIT-36LS, PIT-28S.
Zmienił się natomiast termin składania zeznań. Wynika to z nowelizacji z 4 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126 ze zm.). Przede wszystkim dotyczy to podatników składających PIT-28. Dotychczas mieli oni czas na to do końca stycznia. W przypadku rozliczeń za 2019 r. będzie to można zrobić do 2 marca 2020 r. (ostateczny termin 29 lutego przypada w sobotę). Zeznania będzie można złożyć nie wcześniej niż 15 lutego. Natomiast w przypadku wszystkich zeznań PIT-36 termin na złożenie będzie od 15 lutego do końca kwietnia.
Gdy podatnicy zdecydują się złożyć zeznanie wcześniej, niż wynika to z przepisów, fiskus i tak będzie uznawał, że zostały one złożone 15 lutego.
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o zmianie ustawy o PIT oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – w Sejmie.