Zwolnienie z podatku dla młodych przysługuje również osobom rozliczającym się z fiskusem bez pośrednictwa płatników – Ministerstwo Finansów potwierdziło to w odpowiedzi na pytania naszej redakcji.
Zapytaliśmy resort, czy prawo do nowej ulgi, tzw. zerowego PIT dla młodych do 26 lat, mają również osoby, które muszą rozliczać dochody z pracy, wpłacając samodzielnie zaliczki na podatek dochodowy, zgodnie z art. 44 ust. 1a pkt 1 ustawy o PIT (przychód ze stosunku pracy z zagranicy). Ministerstwo Finansów odpowiedziało twierdząco.
– To bardzo dobra wiadomość, zarówno dla Polaków, którzy pracują na terytorium Polski, jednak mają podpisaną umowę z pracodawcą zagranicznym, jak również cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce – komentuje Michał Rodak, doradca podatkowy z Grant Thornton.
Ekspert wyjaśnia, że w obu tych przypadkach na terytorium Polski nie występuje płatnik, który jest odpowiedzialny za obliczanie, pobieranie i wpłacanie do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy. W konsekwencji osoby, które mają podpisane umowy o pracę z zagranicznymi pracodawcami, muszą samodzielnie obliczać i wpłacać zaliczki na PIT w trakcie roku.
– Wbrew pozorom osoby rozliczające się na takich zasadach stanowią znaczną grupę podatników w naszym kraju – zwraca uwagę Michał Rodak.

Skąd wątpliwości

Dotychczas nie było jasne, czy przysługuje im nowa ulga z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT. Zwalnia on z podatku dochodowego przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia. Ulga przysługuje do wysokości nieprzekraczającej kwoty rocznego limitu (w 2019 r. wynosi on 35 636,67 zł, a od 2020 r. – 85 528 zł). Przepis wszedł w życie 1 sierpnia 2019 r. i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia.
Zwolnienie można stosować już w trakcie roku podatkowego. Wówczas co do zasady uwzględnia je płatnik. W 2019 r. zrobi to po otrzymaniu oświadczenia od pracownika. Wynika to z przepisu przejściowego, tj. art. 5 ust. 2 nowelizacji ustawy o PIT z 4 lipca 2019 r. (Dz.U. poz. 1394), która wprowadziła zwolnienie (od 2020 r. płatnik będzie miał obowiązek uwzględniać podwładnym ulgę z urzędu).
– Młode osoby rozliczające dochody z pracy bez pośrednictwa płatnika miały wątpliwości, czy przysługuje im zwolnienie dla 26-latków, skoro w ich przypadku nie występuje polski pracodawca, a więc płatnik, któremu powinni złożyć oświadczenie o zastosowaniu zwolnienia już w tym roku – mówi ekspert Grant Thornton.

Ulga się należy…

Resort finansów w odpowiedzi na pytania DGP potwierdził: do ulgi uprawnione są także osoby, które osiągają na terytorium Polski dochody w ramach umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą. Nie trzeba mieć płatnika podatku, aby ze zwolnienia skorzystać.
MF wyjaśniło, że wspomniany art. 5 ust. 2 nowelizacji zawiera normę szczególną (przejściową), która nie dotyczy przychodów rozliczanych bez pośrednictwa płatnika.
– Uzyskiwanie bez pośrednictwa płatnika przychodów ze stosunku pracy lub z umów zlecenia zawartych z firmą nie stanowi samo w sobie przesłanki wyłączającej stosowanie zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT – podkreśla resort finansów. Tym samym osobom rozliczającym w Polsce przychody z pracy samodzielnie przysługuje ulga dla 26. latków.

…i to już w trakcie roku

– Mogą ją uwzględniać już w trakcie roku podatkowego, tzn. na etapie samodzielnego wpłacania zaliczek. Nie muszą czekać do złożenia zeznania – rozwiewa wątpliwości MF. Resort tłumaczy, że osoby, które uzyskują przychody ze stosunku pracy bez pośrednictwa płatnika, objęte zwolnieniem z art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy PIT, nie powinny wpłacać miesięcznych zaliczek na podatek aż do momentu przekroczenia kwoty limitu zwolnienia lub cezury wieku (ukończenia 26 lat). Zasada ta ma zastosowanie zarówno do przychodów uzyskanych w 2019 r., jak i w kolejnych latach podatkowych.
– To bardzo ważna informacja. Pojawiały się bowiem opinie, że tacy podatnicy wprawdzie skorzystają ze zwolnienia, ale będą to mogli zrobić dopiero w rocznym zeznaniu podatkowym – mówi Michał Rodak.

Samodeklarowanie zwolnienia

– Z wyjaśnień resortu jasno wynika, że pracując dla zagranicznego pracodawcy lub zleceniodawcy, można spokojnie samemu zastosować w trakcie roku nowe zwolnienie podatkowe – przyznaje Anna Misiak, doradca podatkowy, partner i szef zespołu podatków osobistych i doradztwa dla Pracodawców w MDDP.
Ekspertka zwraca uwagę, że Ministerstwo Finansów powinno pamiętać o odpowiednim dostosowaniu do tej możliwości formularza PIT-36, na którym swoje zeznanie roczne składają takie osoby.
– Podatnik powinien w nim móc wykazać kwotę zastosowanego w trakcie roku zwolnienia na zasadzie tzw. samodeklarowania – mówi Anna Misiak.
Na tej podstawie fiskus będzie miał wiedzę o kwotach zwolnionych z podatku, od których w trakcie roku podatnicy rozliczający się samodzielnie nie zapłacili zaliczek, a w związku z brakiem płatnika nie były też one w inny sposób wykazywane.
Beneficjenci ulgi
Ponad 2 mln osób pracujących poniżej 26. roku życia nie zapłaci PIT dzięki nowemu zwolnieniu – wynika z szacunków resortu finansów.