Po przekroczeniu progu zwolnienia dla młodych stosuje się w pierwszej kolejności stawkę podatku w wysokości 18 proc. – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Obowiązujący od sierpnia br. nowy pkt 148 w art. 21 ust. 1 ustawy PIT wprowadził zwolnienie podatkowe dla przychodów z pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą. Dotyczy ono podatników do 26. roku życia i obejmuje przychody do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł. Na mocy przepisów przejściowych, w 2019 r. limit zwolnienia wynosi 35 636,67 zł, ponieważ w tym roku zwolnienie obowiązuje przez 5 miesięcy (od sierpnia do grudnia).
Jaką stawkę podatku zastosować, gdy przychody pracownika przekroczą w przyszłości graniczną kwotę zwolnienia? – pytają nas czytelnicy.
– Młody podatnik, którego przychody przekroczą kwotę limitu 85 528 zł (odpowiednio w 2019 r. – 35 636,67 zł), zapłaci od nadwyżki ponad tę kwotę podatek na ogólnych zasadach, przy zastosowaniu skali ze stawkami 18 proc. i 32 proc. oraz z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku – wyjaśniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP.
Potwierdza to nasze ustalenia, o których pisaliśmy m.in. w artykule „Za trzy dni ulga w PIT dla młodych pracowników stanie się faktem” (DGP nr 145/2019). Cytowaliśmy ekspertów, którzy odczytali konstrukcję ulgi dla młodych dokładnie w ten sam sposób, jak resort finansów.
Zasadniczo przychody zwolnione przedmiotowo z opodatkowania (art. 21 ustawy o PIT) nie są brane pod uwagę przy ocenie, czy podatnik przekroczył już pierwszy próg podatkowy. Tak samo jest ze zwolnieniem dla młodych. Zatem po przekroczeniu limitu zwolnienia płatnik powinien zastosować do zaliczek pierwszą stawkę ze skali podatkowej, czyli 18 proc., a nie 32 proc.