Ustawa zwalniająca młodych z PIT jest już na ostatniej prostej. Od 1 sierpnia prawie 2 mln młodych podatników nie zapłaci podatku. Podpowiadamy, jak skorzystać z nowej ulgi.

Program „Bez PIT dla młodych” to jeden z elementów tzw. piątki Kaczyńskiego. Sejm musiał pośpieszyć się z uchwaleniem zmian, gdyż te – zgodnie z projektem – mają wejść w życie już 1 sierpnia 2019 roku. Co to oznacza dla podatników i pracodawców?

Tylko dla przychodów z pracy

Zgodnie z projektem, ze zwolnienia nie skorzystają młodzi pracodawcy. Zwolnienie adresowane jest do młodych, którzy osiągają przychody z pracy (czyli ze stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy, stosunku służbowego lub stosunku pracy nakładczej) oraz z umów zlecenia zawartych z firmą. Zwolnienie będzie obowiązywać niezależnie od liczby umów lub liczby płatników.

Elastyczny próg podatkowy

Pierwotny projekt zwolnienia z PIT obejmował znacznie węższą grupę podatników. Wcześniej zapowiadany próg dochodowy sięgał 42 tys. zł. Teraz wzrósł do kwoty 85 528 zł, czyli do granicy pierwszego progu podatkowego zgodnie ze skalą podatkową. Zarobki do tej kwoty będą zwolnione z podatku. Nadwyżka od tej kwoty opodatkowana będzie zgodnie ze skalą podatkową.

Co z 26 latkami?

Osoby, które w tym roku kończą 26 lat także mogą załapać się na zwolnienie z PIT. Jak informuje MF, kluczowa jest pełna data 26. urodzin, a nie wyłącznie rok. Jeśli podatnik kończy 26 lat np. 15 listopada br., wówczas wolne od podatku będą przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia zawartych z firmą, otrzymane przez podatnika w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 15 listopada 2019 r., do wysokości nieprzekraczającej kwoty 35 636,67 zł (tyle wynosi limit zwolnienia za 2019 r.).

Ile można zyskać?

Zarobki w pierwszym progu podatkowym opodatkowane są 18 proc. stawką PIT. Od 1 sierpnia kwota podatku zostanie w kieszeni podatnika, pracodawca odprowadzi za niego jedynie składki na ZUS. Podatnicy, którzy zarabiają minimalną krajową – 2250 zł brutto – zyskają miesięcznie 133 zł, zaś w skali roku – 1592 zł. Osoby o maksymalnych zarobkach zwolnionych z PIT tj. 7127,33 zł, zyskają miesięcznie 564 zł, a rocznie – 6768 zł.

Oświadczenie dla pracodawcy

Podatnik powinien poinformować pracodawcę w specjalnym oświadczeniu o swoim prawie do zwolnienia z PIT. Wówczas płatnik nie pobierze zaliczek na podatek dochodowy. Co więcej, w przypadku wielu źródeł dochodu - w projekcie zarekomendowano złożenie płatnikowi wniosku o niestosowanie zwolnienia. Stosowanie zwolnienia przez dwóch płatników mogłoby spowodować, że podatnik musiałby dokonywać w rocznym rozliczeniu podatku znacznej dopłaty.

Jeśli ten nie uzyska od pracownika żadnej informacji, nadal pobierał będzie zaliczki na PIT. Zwrot różnicy pomiędzy kwotą zapłaconych zaliczek a kwotą podatku należnego, czyli tzw. nadpłaty, nastąpi dopiero w rozliczeniu rocznym, tj. po złożeniu zeznania podatkowego. Jak długo trzeba będzie czekać na zwrot podatku? Jeżeli zeznanie zostanie złożone w formie elektronicznej termin zwrotu nadpłaty wynosi 45 dni od złożenia zeznania.