Czy w tym roku urząd skarbowy przejmie obowiązek wypełniania PIT-28 od przychodów z najmu? – pyta czytelnik DGP. Podkreśla, że zbliża się termin 31 stycznia na złożenie tego zeznania, a on nie wie, czy tak jak dotychczas, powinien wypełnić je sam.
W tym zakresie nic się nie zmieniło. Krajowa Administracja Skarbowa zacznie wypełniać PIT-28, czyli roczne zeznanie dotyczące ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych dopiero za rok, począwszy od rozliczeń za 2019 r.
Powodem zaniepokojenia czytelnika jest zapewne to, że nowelizacja, która to przewiduje, weszła w życie już od 1 stycznia 2019 r. (chodzi o ustawę z 4 października 2018 r., Dz.U. poz. 2126). Jednak z jej art. 9 wynika, że wprowadzane nią zmiany w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się dopiero do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2019 r.
Jeśli idzie natomiast o rozliczenia ryczałtowców za 2018 r., to minister finansów określił nową wersję zeznania PIT-28. Formularz jest obecnie opatrzony symbolem PIT-28/PIT-28S – ze względu na nowe przepisy o przedsiębiorstwie w spadku. Można go znaleźć w rozporządzeniu z 23 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2238) oraz na stronie internetowej MF.
W tym roku KAS wypełni podatnikom tylko zeznania PIT-37 (dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej) i PIT-38 (dla osób uzyskujących przychody z kapitałów pieniężnych). Będą one dostępne od 15 lutego na portalu podatkowym, a podatnicy będą mogli zaakceptować je bez zmian, zmodyfikować (wskazując np. nr KRS organizacji pożytku publicznego, której chcą przekazać 1 proc. swojego podatku), odrzucić i rozliczyć się samodzielnie lub nic nie robić (wtedy zeznanie zostanie automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia).