W ramach nowej ulgi termomodernizacyjnej można odliczyć również wydatek na pompę ciepła połączoną z panelami fotowoltaicznymi.
Spytał o to nasz czytelnik: – Ogrzewam dom piecem gazowym oraz kominkiem z płaszczem wodnym. Chciałbym je zastąpić zestawem: powietrzna pompa ciepła plus panel fotowoltaiczny. Czy koszty te mogę odliczyć w ramach nowej ulgi termomodernizacyjnej? Widzę, że na liście jest wymieniony wprost kolektor słoneczny, a nie ma panelu fotowoltaicznego – napisał czytelnik.
Z art. 26h ustawy o PIT wynika, że właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych mogą odliczyć wydatki na materiały, urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Listę takich wydatków określa załącznik do rozporządzenia ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. poz. 2489).
Z ostatecznej wersji rozporządzenia wynika, że odliczyć można również wydatki, o które pyta czytelnik (najprawdopodobniej bazował on jeszcze na projekcie), czyli zarówno na pompę ciepła wraz z osprzętem, jak i na ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem.
Dodatkowo warto zauważyć, że w ostatecznej wersji rozporządzenia – w odróżnieniu od jego projektu – przewidziano także inne wydatki:
  • zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
  • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w unijnym rozporządzeniu 2015/1189, dotyczące wymogów ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe,
  • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz
  • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
Trzeba pamiętać, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi być przeprowadzone i zakończone w ciągu 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwsze koszty. Odliczyć od dochodu można maksymalnie 53 tys. zł.
Jeśli czytelnik kupi i zainstaluje pompę oraz panel w tym roku, to wydatki na nie potrąci w zeznaniu za 2019 r. (składanym do 30 kwietnia 2020 r.). Jeśli będzie miał zbyt niski dochód, aby odjąć je w całości, to będzie mógł je odliczyć w kolejnym roku (maksymalnie przez 6 lat).

Czytelników zachęcamy do zadawania pytań na adres: podatki2019@infor.pl