Ministerstwo Finansów zmieniło zakres danych wpisywanych w PIT-8C i PIT-11. Nowe wzory będą dotyczyć już rozliczeń za 2018 r. Wynika to z opublikowanego właśnie rozporządzenia z 22 listopada 2018 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 2237), które wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r.
Grzegorz Ogórek, starszy menedżer w PwC, zwraca uwagę, że na formularzu PIT-8C już w rozliczeniu za 2018 r. płatnik będzie umieszczać wyłącznie informacje o uzyskanych przez podatnika dochodach kapitałowych. Chodzi na przykład o odpłatne zbycie papierów wartościowych i realizację praw z nich wynikających, odpłatne zbycie i realizację praw z pochodnych instrumentów finansowych, a także o objęcie udziałów i akcji w spółkach i spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny. Oznacza to, że w informacji tej nie będzie już trzeba podawać danych dotyczących przychodów z innych źródeł, w tym np. z tytułu podlegających opodatkowaniu prezentów i świadczeń od kontrahentów.
– Te kategorie dochodów powinny być teraz wykazywane na formularzu PIT-11, w sekcji F dotyczącej innych źródeł przychodu – wyjaśnia Grzegorz Ogórek.
Dodaje, że modyfikacja zakresu dochodów deklarowanych na formularzu PIT-8C i PIT-11 będzie miała znaczenie m.in. dla spółek, w których częstą praktyką są różnego rodzaju upominki i świadczenia przekazywane partnerom biznesowym.
Przypomnijmy też, że od przyszłego roku zmienią się terminy na przesłanie tych formularzy do urzędów skarbowych. Wynika to z ustawy z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2126).
Po zmianach wszyscy płatnicy będą musieli wysłać fiskusowi PIT-11 i PIT-8C do końca stycznia, i do tego muszą zrobić to elektronicznie. Dotychczas możliwość papierowego wysyłania tych informacji miały podmioty rozliczające nie więcej niż pięć osób, jeżeli nie korzystały z usług biur podatkowych. Tylko podatnikom będzie wolno je przekazywać do końca lutego w formie papierowej.
Etap legislacyjny
Opublikowane w Dzienniku Ustaw, wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.