Jeśli kwoty wypłacane członkom rady nadzorczej z programu motywacyjnego będą ich wynagrodzeniem, to należy je zaliczyć do przychodów z działalności wykonywanej osobiście – uznał NSA.
Chodziło o członków rady nadzorczej mających przystąpić do programu motywacyjnego utworzonego przez spółkę. Mieli oni otrzymywać certyfikaty uczestnictwa w programie, które po pewnym czasie można byłoby wymienić na gotówkę. Wartość certyfikatów miałaby zależeć m.in. od wyników finansowych spółki. Kwoty wypłacane uczestnikom stanowiłyby element wynagrodzenia z tytułu pełnionych funkcji.
Spór z fiskusem toczył się o to, czy wynagrodzenie, które otrzymają członkowie rady nadzorczej, będzie dla nich przychodem z kapitałów pieniężnych.
Oni sami przekonywali, że certyfikaty należy traktować jak pochodne instrumenty finansowe, a więc przychody z ich realizacji należy zaliczyć do kapitałów pieniężnych (opodatkowanych 19-proc. stawką PIT).
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Stwierdził, że kwoty wypłacone w związku z uczestnictwem w programie motywacyjnym są tylko dodatkowym wynagrodzeniem. Będą więc opodatkowane tak jak wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej (jako przychód z działalności wykonywanej osobiście, czyli według stawek 18 i 32 proc. PIT).
Nie może być tak, że ten sam przychód będzie kwalifikowany do różnych źródeł przychodów – tłumaczył organ. Za bez znaczenia uznał to, że program jest oparty na pochodnym instrumencie finansowym.
Zgodziły się z tym sądy obu instancji. Za przesądzające uznały wskazanie we wniosku o interpretację, że pieniądze z certyfikatów będą wynagrodzeniem członków rady nadzorczej.
– Organy podatkowe prawidłowo więc przyjęły, że będzie to przychód z działalności wykonywanej osobiście skarżących, a nie z kapitałów pieniężnych – uzasadniał wyrok NSA sędzia Maciej Jaśniewicz. Z art. 13 pkt 7 ustawy o PIT wynika bowiem, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się m.in. przychody otrzymywane przez członków rad nadzorczych.
Wcześniej WSA w Krakowie zwrócił uwagę na to, że spółka stworzyła certyfikaty, które są de facto wirtualnymi papierami wartościowymi. Podstawą wypłaty wynagrodzenia z certyfikatów jest akt powołania członków rady nadzorczej na te stanowiska oraz regulamin uczestnictwa w programie. Źródło przychodów z certyfikatów jest więc takie samo, jak wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków rady nadzorczej – stwierdził sąd.

MF: Zbycie akcji i udziałów przychodem z kapitałów pieniężnych

Przychody ze zbycia udziałów i akcji otrzymanych w ramach programów motywacyjnych będą zaliczane do przychodów z kapitałów pieniężnych (art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy PIT) – zapewniło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na pytanie DGP. Oznacza to, że od sprzedaży trzeba będzie uiszczać 19-proc. PIT.

Pytanie zadaliśmy w związku z wątpliwościami ekspertów podatkowych nawiązujących do najnowszej nowelizacji ustaw o PIT, CIT i ryczałcie ewidencjonowanym (nowelizacja czeka już tylko na podpis prezydenta). Eksperci nie mają bowiem pewności, czy faktycznie w ten sposób należy interpretować nowe przepisy.

ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 16 listopada 2017 r., sygn. akt II FSK 2901/15.