Zleceniodawca nie potrąca zaliczek na PIT od przychodu zleceniobiorcy, jeśli sam nie prowadzi działalności gospodarczej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji.
Dodał, że w takiej sytuacji nie ma też obowiązku wystawiania informacji podatkowej PIT-8C.
Pytanie zadała kobieta, która zatrudniła obywatelkę Ukrainy do pomocy przy pracach domowych. Zleciła jej m.in. sprzątanie, pranie, pomoc przy myciu i sporządzaniu posiłków. Po zawarciu umowy zgłosiła zleceniobiorcę do obowiązkowego ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.
Kobieta odprowadzała też co miesiąc do urzędu skarbowego 18-proc. zaliczkę na PIT od wypłacanego Ukraince wynagrodzenia. Przychód pomniejszała o 20-proc. koszty jego uzyskania.
Kobieta była przekonana, że postępuje prawidłowo. Powołała się na art. 13 pkt 8 ustawy o PIT, z którego wynika, że przychody z umowy-zlecenia to przychody z działalności wykonywanej osobiście.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zwrócił jednak uwagę na to, że w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT mowa jest o przychodach z umów-zleceń zawartych z przedsiębiorcą. Skoro w tej sprawie zlecająca nie prowadzi działalności gospodarczej, to wynagrodzenie Ukrainki jest przychodem z tzw. innych źródeł. Zleceniodawca nie musi od niego potrącać zaliczek na PIT. Nie ma też obowiązku wystawiania i przesyłania informacji podatkowej PIT-8C.
Interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 15 listopada 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.343.2017.1.ENB.