W 2018 r. szacunkowy dochód do opodatkowania z działów specjalnych produkcji rolnej będzie o 2,4 proc. niższy niż w tym roku – wynika z opublikowanego projektu rozporządzenia.
Zasadniczo rolnicy nie płacą PIT. Fiskus pobiera podatek tylko, gdy uzyskują oni dochody z działów specjalnych produkcji rolnej. Chodzi np. o uprawy roślin ozdobnych, grzybów lub hodowlę drobiu rzeźnego, zwierząt futerkowych. W takich wypadkach podatek jest określany na podstawie norm szacunkowych rocznego dochodu. Ministerstwo Finansów podaje, że z tej formy rozliczeń, korzysta co roku ok. 32 tys. rolników.
Przyszłoroczna obniżka norm jest efektem niższych cen towarów rolnych w 2016 r. w porównaniu z rokiem poprzednim. Będzie to więc już kolejny rok spadku norm szacunkowych, z tym że będzie mniejszy niż rok temu (wtedy zmalał o 2,8 proc.) i dwa lata temu (spadek o 5,6 proc.).
Resort spodziewa się, że w związku ze spadkiem norm szacunkowych wpływy z PIT od działów specjalnych spadną w 2018 r. o 1,58 mln zł.
Przykładowo w 2018 r. szacunkowy dochód z 1 mkw. uprawy roślin ozdobnych (np. kwiatów) w szklarniach ogrzewanych o powierzchni powyżej 25 mkw. został ustalony na 11,12 zł od 1 mkw., czyli będzie niższy o 27 gr. W przypadku uprawy pozostałych roślin (np. pomidorów) wyniesie 4,14 zł od 1 mkw. (tj. o 10 gr mniej).
W odniesieniu do uprawy grzybów i grzybni norma spadnie z 4,89 zł do 4,77 zł od 1 mkw. Dla hodowli koni poza gospodarstwami rolnymi wyniesie 381,60 zł od sztuki, czyli o 9,38 zł mniej niż w tym roku, natomiast koni rzeźnych 476,99 zł od sztuki (tj. o 11,73 zł mniej).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej – w konsultacjach.