Podkreślała, że największym źródłem bezdomności jest niekontrolowane rozmnażanie psów i kotów. Brak bowiem prawnego wymogu przeprowadzania kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich.

Bezdomność zwierząt nie jest problemem, który rzuca się w oczy. Wałęsających się samopas psów i kotów nie widać zbyt wiele, zwłaszcza w dużych miastach. Jeszcze mniej intuicyjne są skala i ponoszone przez nas wszystkich koszty. Zgodnie z Raportem rocznym Głównego Lekarza Weterynarii z wizytacji schronisk dla zwierząt za rok 2019 w schroniskach przebywało 105.000 psów i 31 tysięcy kotów. Są to zwierzęta, które wymagają zapewnienia im warunków życia, w tym karmienia, ogrzewania, opłacenia opiekunów.

Już budżet tylko jednego ze schronisk - „Na Paluchu” obrazuje skalę koniecznych wydatków. Roczne finansowanie tego samorządowego, warszawskiego obiektu, do którego w 2020 roku trafiło 2293 psy i 1519 kotów, oscyluje w ostatnich latach wokół 10 milionów złotych. A przecież utrzymanie schronisk to nie wszystkie środki, z tych które są przeznaczane na wymagane prawem działania związane z zapobieganiem bezdomności i opieką nad zwierzętami.

- Człowiek jest źródłem tej bezdomności. - mówiła mecenas Kuszlewicz - Najpierw żeśmy udomowili zwierzęta w toku ewolucji, teraz mamy obowiązek zapewniać im opiekę. Jeśli tego nie robimy one stają się bezdomne i to jest sytuacja dla zwierzęcia tragiczna. Nasz gość podkreślał, że jest absolutnie niemożliwe, abyśmy pozostawili te zwierzęta samym sobie.

W czasie rozmowy w wirtualnym studiu Dziennika Gazety Prawnej rozmawialiśmy min. o tym:

• kiedy mamy do czynienia ze zwierzęciem bezdomnym i które gatunki mogą być uznane za bezdomne,
• dlaczego wprowadzono kategorię kota wolno żyjącego i czy powinno się takie zwierzęta dokarmiać,
• czy z bezdomnością zwierząt należy walczyć, czy też możemy pozostawić takie zwierzęta samym sobie,
• jakie podmioty są odpowiedzialne za walkę z bezdomnością zwierząt i jakie na nich ciążą obowiązki
• jak powinno się usprawnić funkcjonowanie schronisk oraz jakie znaczenie miałoby wprowadzenie standardów opieki i centralnego systemu rejestracji i identyfikacji zwierząt.