Posłowie chcą zmiany przepisów, tak aby nie dyskryminowały zastępców notarialnych.

Obowiązująca ustawa – Prawo o notariacie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1799 ze zm.) ogranicza powołanie zastępców notarialnych na notariusza, gdy od doręczenia im uchwały o wyniku egzaminu notarialnego minęło 10 lat, a zastępca notarialny nie złożył w tym czasie wniosku o powołanie go na notariusza. Jedynym wyjściem pozostaje wówczas ponowne przystąpienie do egzaminu. Jeśli jednak zastępca notarialny złoży do rady właściwej izby notarialnej wniosek o skreślenie go z wykazu zastępców notarialnych, to może się ubiegać o powołanie go na notariusza, nawet przez 10 lat od momentu wykreślenia, i wówczas nie musi ponownie przystępować do egzaminu.

W konsekwencji, zastępcy notarialni nawet po ponad 10-letnim zatrudnieniu w charakterze zastępcy notarialnego, jeśli zostaną skreśleni w wykazu zastępców notarialnych (…) mają przez okres 10 lat od tego skreślenia możliwość ubiegania się o stanowisko notariusza bez konieczności ponownego złożenia egzaminu notarialnego. Przepisy te są zarówno nielogiczne, jak i niekorzystne dla zastępców notarialnych, którzy jako wpisani do wykazu zastępców notarialnych i zatrudnieni w kancelarii notarialnej dokonują czynności notarialnych” – czytamy w uzasadnieniu do projektu.

Posłowie sejmowej komisji ds. petycji, którzy złożyli projekt nowelizacji ustawy, proponują, aby zastępca notarialny zatrudniony w kancelarii notarialnej, łącznie przez okres co najmniej 10 lat poprzedzających datę złożenia wniosku, mógł się ubiegać o powołanie na stanowisko notariusza także po upływie 10 lat od doręczenia mu uchwały o wyniku egzaminu notarialnego. Dzięki projektowanej zmianie zastępcy notarialni nie będą zmuszani do przerywania zatrudnienia w kancelarii i wykreślania się z wykazu zastępców notarialnych.©℗