14 grudnia wejdzie w życie nowelizacja regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, 10 grudnia wejdą zmiany w e-doręczeniach komorniczych, a od 20 grudnia zmienią się zasady sporządzania opisu i oszacowania nieruchomości.

Termin rozprawy na żądanie prokuratora

14 grudnia wejdzie w życie nowelizacja regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Przewiduje ona m.in. obowiązkowy udział w rozprawach prokuratora (w określonych przypadkach) w sprawach, które na etapie postępowania przygotowawczego były prowadzone w formie dochodzenia. Śledczy będzie musiał występować przed sądem „w sprawach zawiłych, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ochrony interesów pokrzywdzonego oraz w sprawach o przestępstwa o bulwersującym charakterze lub wzbudzających zainteresowanie społeczne”. Rozporządzenie wprowadza możliwość wystąpienia z wnioskiem przez prokuratora do przewodniczącego składu orzekającego o pilne wyznaczenie terminu rozprawy lub posiedzenia, gdy zwłoka może „zagrozić realizacji celów postępowania karnego”. W przypadku braku reakcji na wniosek kierownik danej jednostki prokuratury występuje do prezesa sądu o podjęcie czynności zmierzających do wyznaczenia terminu.

E-doręczenia komornicze

10 grudnia wejdzie w życie rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie określenia terminów i zakresów spraw, w których komornicy sądowi mogą dokonywać doręczeń na adres elektroniczny wpisany do odpowiedniej bazy takich adresów, albo za pokwitowaniem przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej. Dzięki temu komornicy będą mogli wysyłać pisma w postaci cyfrowej, które następnie dotrą do odbiorców w tej postaci – o ile ci założą skrzynkę do e-doręczeń, której adres zostanie wpisany do centralnej bazy, albo w postaci papierowej poprzez usługę tzw. przesyłki hybrydowej.

Opis i oszacowanie po nowemu

20 grudnia zmienią się zasady sporządzania opisu i oszacowania nieruchomości. Komornik w tym celu będzie mógł używać np. dronów (do oceny stanu technicznego trudno dostępnych miejsc). Będzie też możliwe oszacowanie wartości nieruchomości (w przypadku typowych lokali) bez siłowego przełamania zabezpieczeń.©℗