Na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia ministra sprawiedliwości, w którym określono zasady, według których sądy będą mogły przeprowadzać dowody zdalnie.

Wydanie nowych przepisów jest konieczne, aby zmiany wprowadzone w lipcowej nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1860) mogły zacząć funkcjonować w praktyce.

Zgodnie z nowymi regulacjami w k.p.c. o zdalnym przeprowadzeniu dowodu będzie mógł zdecydować sąd samodzielnie albo na wniosek strony. Przy czym z ważnych powodów niezadowolona z tej formy strona postępowania będzie mogła domagać się tradycyjnego przesłuchania świadków albo biegłych. Katalog rodzajów dowodów, w których dopuszcza się zdalną formę, jest otwarty, a to oznacza, że za jej pomocą mogą być dokonywane np. oględziny miejsca zdarzenia itp.

W projekcie rozporządzenia wskazano na konieczność zapewnienia przez sąd aparatury gwarantującej nieprzerwane łącze pomiędzy przesłuchiwanym a składem sądu dokonującym przesłuchania. Dodatkowo na prezesów sądu nałożono obowiązek prowadzenia harmonogramu dostępności urządzeń służących do prowadzenia zdalnych przesłuchań. Zainteresowani ich wykorzystaniem będą musieli rezerwować urządzenia za pomocą strony internetowej sądu.

Równolegle do szczegółowych technicznych zasad funkcjonowania zdalnych posiedzeń sądów MS przygotował projekt rozporządzenia regulującego tzw. e-doręczenia pism sądowych. W praktyce chodzi o to, że po wygaśnięciu przepisów ustawy covidowej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.) konieczne stało się wprowadzenie na stałe do k.p.c. tej formy otrzymywania korespondencji, a wraz z nią określenia obowiązków adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych itd. Każdy z nich będzie musiał mieć konto na portalu informacyjnym. Będzie je można założyć samodzielnie, uwierzytelniając się np. za pomocą profilu zaufanego. Wyjątkiem będą osoby prawne, którym konto będzie zakładał minister sprawiedliwości po uprzednim zgłoszeniu do niego takiej potrzeby. Tego rodzaju konta będą mogły mieć kilku administratorów.

Użytkownicy portalu, którzy założyli konta w trakcie obowiązywania przepisów covidowych, nie będą musieli ponownie przechodzić procedury, a ich konta zostaną automatycznie zakwalifikowane jako zgodne z nowymi regulacjami.

Przepisy obu rozporządzeń mają zacząć obowiązywać od marca 2024 r. ©℗