System awansowania sędziów do sądu wyższej instancji, opierający się na ocenie ich pracy i zachowania przeprowadzanej przez sędziów tego sądu, jest zgodny z prawem Unii Europejskiej - orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE w sprawie dotyczącej systemu sądownictwa w Rumunii.

W 2019 roku rumuńska Naczelna Rada Sądownictwa (CSM) zatwierdziła reformę procedury awansowania sędziów do sądów wyższej instancji. Reforma ta została zaskarżona przez stowarzyszenie Forum sędziów Rumunii do sądu apelacyjnego. Skarżący twierdzą, że zastąpienie dawnych egzaminów pisemnych oceną pracy i zachowania kandydatów przeprowadzaną przez prezesa i członków danego sądu wyższej instancji sprawia, iż system awansów stał się subiektywny i uznaniowy.

Sąd apelacyjny zwrócił się do Trybunału Sprawiedliwości UE o zbadanie zgodności tej reformy z zasadą niezawisłości sędziowskiej.

W czwartkowym wyroku TSUE orzekł, że uregulowanie prawa krajowego dotyczące systemu awansowania sędziów "musi gwarantować poszanowanie zasady niezawisłości sędziowskiej." Dodał jednocześnie, że "prawo Unii nie stoi co do zasady na przeszkodzie oparciu systemu awansowania sędziów do sądu wyższej instancji na ocenie ich pracy i zachowania przeprowadzanej przez komisję złożoną z prezesa i członków tego sądu."

"Materialne warunki oraz zasady proceduralne przyjmowania decyzji o awansie nie mogą jednak rodzić po stronie jednostek uzasadnionych wątpliwości co do niezależności i niezawisłości sędziów po uzyskaniu przez nich awansu" - podkreślił TSUE.

Z Brukseli Artur Ciechanowicz (PAP)

asc/ ap/