Zniesienie obowiązku zbierania punktów za udział w szkoleniach zawodowych – to najważniejsza zmiana, która znalazła się w projekcie nowego regulaminu doskonalenia zawodowego przyjętego w czwartek przez prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej.

Podkreśla ona jednak, że sam wymóg podnoszenia kompetencji pozostaje. Zmieni się jedynie forma jego egzekwowania. Od teraz odpowiedzialni za kontrolowanie doskonalenia zawodowego będą przedstawiciele okręgowych rad adwokackich (ORA), którzy będą mogli składać wizyty w kancelariach i weryfikować uczestnictwo prawników w szkoleniach.

Poza tradycyjnymi seminariami organizowanymi przez ORA wśród form podnoszenia kompetencji zawodowych akceptowanych przez samorząd adwokacki znalazły się także: konferencje, wykłady i samokształcenie. W komunikacie wydanym przez NRA zachęca się adwokatów do udziału w akcjach społecznych promujących edukację prawniczą, a także prowadzenia szkoleń dla aplikantów.

Obowiązkowe 20-godzinne szkolenie, organizowane przez samorząd prawniczy, jest bezpłatne. Natomiast nie przewiduje się zwrotu kosztów za wybór innego sposobu podnoszenia swoich kompetencji.

Dziś do wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego konieczne jest uzyskanie 12 pkt rocznie. Są one przyznawane także za publikacje naukowe, wystąpienia na konferencjach naukowych albo debatach akademickich. Adwokaci, którzy bez ważnego powodu nie zdobędą wymaganej liczby punktów, narażają się na odpowiedzialność dyscyplinarną.

Do wejścia w życie nowego regulaminu potrzeba jeszcze jego zatwierdzenia na posiedzeniu plenarnym NRA, które zaplanowano na wrzesień. ©℗