Sędziowie, adwokaci, radcowie prawni, prokuratorzy, notariusze, komornicy a także akademicy i przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się w Europejskim Centrum Solidarności by debatować nad tym co zrobić, aby prawo było lepsze.

- Musimy się zastanowić jak rozwiązać tzw. węzeł gordyjski wymiaru sprawiedliwości i za te rozwiązania wziąć odpowiedzialność. Radcowie prawni są na to gotowi. – mówi Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. – Jeśli pragniemy naprawdę wprowadzić polski system wymiaru sprawiedliwości w standardy, jakie są oczekiwane w XXI wieku, potrzebujemy wielu lat ciężkiej pracy.

W ramach kongresu w Gdańsku odbywają się trzy debaty eksperckie: Na temat diagnozy aktualnego stanu wymiaru sprawiedliwości w Polsce, propozycji zmian i naprawy obecnego stanu rzeczy oraz o wzmocnieniu dostępu obywateli do wymiaru sprawiedliwości.

- Na prawnikach spoczywa dziś szczególny obowiązek troski o przyszłość wymiaru sprawiedliwości. Nasza działalność, przede wszystkim jej wektor, musi być oparta na niezmiennym poczuciu odpowiedzialności za sprawy obywateli. To jest nasze wspólne zobowiązanie, dlatego Kongres Prawników Polskich jest miejscem spotkania przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych. Diagnozy wymiaru sprawiedliwości, ani dyskusji o tym, jak przywrócić godność prawu i jaki powinien być wymiar sprawiedliwości, nie prowadzimy dla siebie, nie dla sędziów, prokuratorów, adwokatów czy radców prawnych, lecz dla obywateli. To obywatele są podmiotem w wymiarze sprawiedliwości, to ich problemy i sprawy są najważniejsze — komentuje Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej.

Podczas kongresu zostanie zaprezentowane pięć projektów zmian w obszarze wymiaru sprawiedliwości oraz organów ścigania.

- Politycznie wybierana Krajowa Rada Sądownictwa, polityczna kontrola nad stanowiskami prezesów sądów, upolitycznienie prokuratury i Trybunału Konstytucyjnego przyniosły katastrofalne skutki. Postępowania trwają coraz dłużej, obywatele nie mają zaufania do instytucji sądowych i prawa. Naruszane są zobowiązania Polski wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej. Rodzi to dotkliwe skutki finansowe, które obciążają wszystkich Polaków: odszkodowania za przewlekłe postępowania, zablokowanie środków unijnych. Mamy na to receptę: będzie to pięć projektów ustaw, które zbudują nowoczesne sądownictwo – zauważa prof. UŚ Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia".