Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek wystąpił do Ministra Sportu i Turystyki Kamila Bortniczuka z prośbą o informacje nt. działań podjętych przez resort "w celu wyeliminowania przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej, mobbingu oraz molestowania seksualnego w środowisku sportowym".

W liście przekazanym w piątek PAP, RPO przypomniał, że zarówno on sam, jak i minister sportu, działają na rzecz zapewnienia, "by środowisko sportowe było wolne od naruszeń praw i wolności człowieka".

"Biorąc pod uwagę formułowane w ostatnim czasie w wypowiedziach w przestrzeni publicznej zarzuty występowania przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej, mobbingu oraz molestowania seksualnego w środowisku sportowym, zwracam się (...) z uprzejmą prośbą o poinformowanie o działaniach podjętych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w celu zwiększenia skuteczności nadzoru ministra właściwego do spraw kultury fizycznej nad związkami sportowymi w zakresie przestrzegania przez nie konstytucyjnej zasady równości kobiet i mężczyzn oraz przeciwdziałania ww. niepożądanym zjawiskom i zachowaniom i eliminowania ich skutków" - napisał RPO.

Wiącek zwrócił też uwagę, że szczególnie zależy mu na informacji o założeniach i stanie prac nad nowelizacją ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, o której informował w trakcie posiedzenia sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki 30 listopada 2022 r. wiceminister sportu i turystyki Arkadiusz Czartoryski.

Tematem posiedzenia Sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki, która obradowała 30 listopada 2022 r., była sytuacja w Polskim Związku Tenisa oraz zarzuty wobec byłego już prezesa Mirosława Skrzypczyńskiego.

Według opublikowanego pod koniec października 2022 r. artykułu w Onecie Skrzypczyński miał stosować przemoc fizyczną i psychiczną wobec członków swojej rodziny oraz zawodniczek, które w przeszłości trenował. Kolejne oskarżenia wobec Skrzypczyńskiego, w tym posłanki Lewicy Katarzyny Kotuli, poskutkowały jego rezygnacją 24 listopada 2022 r. z funkcji prezesa PZT. Pozostał on jednak w zarządzie związku.

Podczas posiedzenia komisji 30 listopada 2022 r. Arkadiusz Czartoryski zapewniał, że w "Ministerstwie Sportu i Turystyki trwają analizy w zakresie zmian w ustawie o sporcie dotyczące nadzoru nad polskimi związkami sportowymi oraz zwiększenia ich profesjonalizacji w obszarze przeciwdziałania negatywnym zjawiskom w sporcie".(PAP)

Autor: Iwona Żurek

iżu/ ann/