Zadośćuczynienie zostało zasądzone asesor komorniczej, której imię i nazwisko nie zostało wykreślone z fragmentu uzasadnienia jednego z wyroków wydanych przez Naczelny Sąd Administracyjny (sygn. akt II GSK 2320/14). Tym samym jej dane były dostępne dla nieograniczonego kręgu odbiorców, i to przez dłuższy czas, bo od 2016 r. aż do 2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie, który badał pozew o ochronę dóbr osobistych, uznał m.in., że sytuacja ta naraziła asesorkę na nieprzyjemności i negatywne przeżycia. Wyrok nie jest prawomocny.