Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, kierując się - jak podał w piśmie skierowanym do komisji sejmowych szef gabinetu prezes TK - "koniecznością ochrony TK przed (...) publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji", nie wzięła udziału w ich posiedzeniu nt. informacji o działalności TK.

"Czyli tak, jak w ubiegłym roku. Pozostaje mi jedynie z ubolewaniem ten fakt przyjąć do wiadomości, że nie będzie dziś obecna pani prezes" - skomentował nieobecność Przyłębskiej przewodniczący komisji sprawiedliwości Marek Ast (PiS).

W poniedziałek sejmowe komisje sprawiedliwości i praw człowieka oraz ustawodawcza dyskutowały nad Informacją o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2021 roku. Na początku posiedzenia Ast odczytał pismo, które w związku z posiedzeniem komisje otrzymały z TK.

"Podtrzymując wyrażone w ubiegłym roku stanowisko, prezes TK, kierując się koniecznością ochrony Trybunału przed naruszającym podstawy państwa prawa publicznym podważaniem jego konstytucyjnej pozycji, również przez część przedstawicieli władzy ustawodawczej, nie weźmie udziału w planowanym na 6 marca br. wspólnym posiedzeniu komisji sprawiedliwości i praw człowieka oraz komisji ustawodawczej poświęconym przedłożonej Sejmowi przez prezesa TK 16 grudnia 2022 r. informacji o istotnych problemach wynikających z działalności i orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w 2021 r." - głosiło pismo odczytane przez Asta.

W tym, podpisanym przez szefa gabinetu prezes TK Marcina Komana piśmie dodano, że przedkładając w grudniu zeszłego roku informację za rok 2021, prezes TK zrealizowała obowiązek wynikający z ustawy o organizacji i trybie postępowanie przed TK. "Niestety, doświadczenia ostatnich lat pokazały, że rzeczową i merytoryczną dyskusję nad orzecznictwem TK z udziałem części przedstawicieli Sejmu zastępują często, nie mające precedensu, ataki na Trybunał Konstytucyjny oraz sędziów Trybunału. Styl debaty naruszał często w poprzednich latach kanon kultury rozmowy" - napisano w odczytanym piśmie.

Wiceprzewodnicząca komisji sprawiedliwości Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO), odnosząc się do pisma, zaznaczyła, że "faktycznie udział pani Przyłębskiej w jakimkolwiek wydarzeniu publicznym godzi w dobre imię TK". "Proponuję jej konsekwentne wycofanie się z wszelkiej aktywności publicznej, szczególnie wycofanie z podszywania się pod prezesa TK" - podkreśliła posłanka. "Ten Trybunał nie działa w interesie obywateli, działa w interesie partii rządzącej. (...) Obywatele już stracili zaufanie do tego Trybunału, przestali składać jakiekolwiek wnioski, statystyki o tym świadczą jednoznacznie" - oceniła.

Gasiuk-Pihowicz zawnioskowała o odroczenie posiedzeń połączonych komisji "z uwagi na brak sprawozdanie przedłożonego przez uprawniony do tego podmiot".

Przewodniczący Ast odpowiedział, że "właśnie ten wniosek i uzasadnienie do niego jest najlepszą odpowiedzią na pytanie, które też stawiają sobie niezorientowani obywatele, dlaczego pani prezes nie uczestniczy dziś w posiedzeniu komisji". "Pani potwierdziła to, co jako argument przytoczył szef gabinetu prezes TK. (...) Ja się nie dziwię, że pani prezes dzisiaj nie ma" - dodał, zwracając się do Gasiuk-Pihowicz.

W głosowaniu wniosek posłanki KO poparło 18 członków połączonych komisji, przeciw było 25.

Następnie, po dwudziestopięciominutowej dyskusji nad informacją, komisje zakończyły swoje posiedzenie, zapoznając się z informacją TK. "Najpóźniej w kwietniu, zgodnie z regulaminem Sejmu, Sejm musi się zapoznać z informacją prezesa TK" - poinformował przewodniczący Ast. (PAP)

Autor: Marcin Jabłoński