Wśród licznych zmian przewidzianych w nowelizacji k.p.c., którą niebawem zajmie się Senat, znajduje się nowe uregulowanie skutków niewykonania wyroku w sprawie dotyczącej ochrony dóbr osobistych. Dziś, jeśli obowiązany uchyla się od publikacji przeprosin, to powód może opublikować je na koszt pozwanego. Nowelizacja przewiduje zaś, że w takim przypadku sąd wymierzy grzywnę w wysokości 15 tys. zł oraz nakaże publikację oświadczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.