„Sądownictwo zostało doprowadzone do stanu półzapaści i myślę, że będzie wegetowało do momentu, gdy nastąpi jakaś poprawa, a może i szersza zgoda na zmiany. Dziś jest gorzej, niż było. Nie nastąpiła taka cyfryzacja, którą udało się wprowadzić choćby w bankowości. Albo o niebo bardziej skomplikowana cyfryzacja w służbie zdrowia – znakomicie wykonana” – mówił premier we wczorajszym wywiadzie dla tygodnika „Sieci”.
Jak podał Michał Woś, od momentu rozszerzenia funkcjonalności portalu informacyjnego 5 mln pism zostało doręczonych pełnomocnikom w formie cyfrowej.