Jak wygląda aktualnie sytuacja prawna i inicjatywy legislacyjne dotyczące hodowli zwierząt w Europie i w Polsce? Przede wszystkim ochrona dobrostanu nie jest jednolita na terenie UE. I – jak się wydaje – państwa, które wprowadziły bardziej restrykcyjne prawo, zaczynają dyktować ton w dyskusji.

Unijna rewizja prawa dobrostanowego