To jedna z nowych sytuacji, która zostanie dodana do obecnie obowiązującego katalogu nakazów i zakazów, które mogą wydać policja albo Żandarmeria Wojskowa. Podczas ostatniego posiedzenia Sejm znaczącą większością przyjął kolejne zmiany w kodeksie postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma zaktualizować i poszerzyć rozwiązania mające na celu ochronę ofiar przemocy domowej, które zaczęły obowiązywać dwa lata temu.
Ponieważ ofiarami przemocy nierzadko bywają dzieci, jednym z nowych instrumentów ma być wydanie zakazu przebywania sprawcy przemocy na terenie danej szkoły, placówki oświatowo -wychowawczej, opiekuńczej, artystycznej, a także obiektów sportowych (np. basenu). Prześladowcy często wykorzystują bowiem te miejsca, by obejść zakaz zbliżania się do ofiary i mieszkania.