Zwiększenie skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zapewnienie lepszej ochrony jej ofiarom to najważniejsze cele projektu nowelizacji przepisów, który został przyjęty przez rząd w ubiegłym tygodniu. Na etapie konsultacji część z zawartych w nim propozycji została zmodyfikowana, o czym pisaliśmy w sierpniu br. („Nękanie przez internet również będzie traktowane jak przemoc”, DGP nr 150/22). Teraz, gdy projekt trafił do Sejmu, okazuje się, że dodane zostały jeszcze kolejne, nowe regulacje, m.in. dotyczące działań podejmowanych wobec sprawców domowej agresji