Przygotowany w resorcie sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1064 z późn.zm.) dotyczy m.in. ochrony prawnej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych SW. Chodzi o zapewnienie im reprezentacji adwokata lub radcy prawnego, ewentualnie zwrotu kosztów usług pełnomocnika w procesach wytaczanych funkcjonariuszom przez osadzonych. Aktualnie o takim wsparciu decyduje „w uzasadnionych przypadkach” i „kierując się dobrem służby” kierownik jednostki organizacyjnej SW. Po zmianie ochrona prawna stanie się uprawnieniem oskarżonych lub pozwanych funkcjonariuszy. Jeśli formacja nie będzie dysponowała swoimi prawnikami, pokryje koszty wynagrodzenia wybranego pełnomocnika do wysokości czterokrotności przeciętnego uposażenia funkcjonariuszy SW. Nowe przepisy obejmą także pracowników cywilnych SW.
Regulacje podobne do obowiązujących przepisów ustawy o SW są obecne w ustawie o policji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1882 ze zm.) – także policjantom zwierzchnik może przyznać ochronę prawną, gdy toczy się przeciwko nim postępowanie, ale dotyczy to tylko spraw karnych. Nie mogą więc już liczyć na wsparcie w postępowaniach cywilnych. W policji, tak jak aktualnie w SW, decyzja o zapewnieniu ochrony również ma być podejmowana tylko w uzasadnionych przypadkach i przy uwzględnieniu dobra służby.