W sprawie tej chodzi o przepis ustawy o broni i amunicji, zgodnie z którym w postępowaniu o wydanie pozwolenia na broń orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne. Skargę konstytucyjną wniósł do TK mężczyzna, który ubiegał się o pozwolenie na broń. Wnioskujący przedstawił orzeczenie lekarskie i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do dysponowania bronią.

Jednak po odwołaniu przez organ wydający pozwolenie od tego orzeczenia, lekarze stwierdzili, że mężczyzna nie może posiadać broni. Ostatecznie policja nie wydała mężczyźnie pozwolenia. Skarżący odwołał się w tej sprawie do sądu administracyjnego; wszystkie instancje sądów oddaliły jednak jego odwołania.

Ostatecznie mężczyzna złożył do TK skargę konstytucyjną dot. zgodności z konstytucją przepisu ustawy o broni i amunicji w rozumieniu, w którym nie przewiduje możliwości oceny dowodu w postaci ostatecznego orzeczenia lekarskiego. Według mężczyzny ustawodawca nie przewidział wystarczających środków prawnych w celu ochrony praw podmiotów, które znalazły się w sytuacji przeprowadzenia nierzetelnych badań lekarskich.

Reklama

Trybunał Konstytucyjny orzekł w środę, że zaskarżony przepis jest zgodny z konstytucją. TK nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącego, że orzeczenie lekarskie ws. pozwolenia na posiadanie broni jako dowód w ogóle nie podlega ocenie w toku postępowania administracyjnego. "Istnieją sytuacje szczególne, w których orzeczenie takie może zostać wzruszone. W postępowaniu przed organem administracji można ustalić i obalić moc dowodową orzeczenia, w którym stwierdzono istnienie określonych chorób lub zaburzeń" - podkreślił w uzasadnieniu sędzia Piotr Pszczółkowski.

TK przypomniał, że polskie prawo nie gwarantuje prawa od posiadania broni. "TK stwierdził, że regulacja wyrażona w zaskarżonym artykule nie narusza istoty prawa strony tego postępowania do bycia wysłuchanym, gdyż kwestionowany przepis, jak i stanowisko sądów administracyjnych, nie pozbawiają zainteresowanego możliwości podważenia orzeczenia lekarskiego w przypadku jego wadliwości" - wskazał Trybunał.

TK orzekł w tej sprawie w pięcioosobowym składzie pod przewodnictwem sędziego Jarosława Wyrembaka. To pierwszy wyrok TK od 19 lipca.(PAP)

autor: Mateusz Mikowski

mm/ itm/