Chodzi o dużą reformę prawa rodzinnego, która jest procedowana już ponad rok. Przypomnijmy, że projekt pierwotnie zakładał m.in. wprowadzenie obowiązkowych rodzinnych postępowań informacyjnych dla rozwodzących się małżonków, którzy mają wspólne małoletnie dzieci. Rozwiązanie zostało jednak dość ostro skrytykowane, dlatego w maju resort ostatecznie się z niego wycofał. Nie jest to jednak ostatnia wprowadzona zmiana - w toku ponownego opiniowania szczegółowe uwagi do reformy przedstawiła Prokuratura Krajowa. Jak wynika ze stanowiska ministerstwa, część z nich uznano za przekonujące.

Podwyższenie alimentów - o waloryzacji będzie trzeba pouczyć

Projekt nowelizacji obejmuje wprowadzenie nowej instytucji alimentów natychmiastowych, które mają być szybszą i prostszą ścieżką do uzyskania świadczeń (patrz: infografika). Ich wysokość ma być powiązana m.in. z odgórnie ustaloną wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. A ponieważ kwota zmienia się zazwyczaj wraz z końcem roku, to również wysokość świadczenia ma ulegać modyfikacjom - na korzyść małoletniego. Projekt nowelizacji zakłada, że w takim wypadku nie będzie konieczne, by sąd wydawał nowy nakaz zapłaty, a wysokość alimentów ma być korygowana w toku postępowania egzekucyjnego. Jak zauważyła jednak w swoim stanowisku Prokuratura Krajowa, mechanizm waloryzacji - który będzie przecież nowością - wcale nie musi być dla stron oczywisty i zrozumiały. A trudno również zakładać, że wszystkie świadczenia będzie musiał egzekwować komornik. Dlatego PK zaproponowała, by sąd obowiązkowo pouczał strony o waloryzacji świadczenia, a także o możliwości uzyskania potwierdzenia tego faktu na piśmie.