Zmiany w testamentach - należy utrudnić zadanie oszustom

Uzasadniając projekt, Ministerstwo Sprawiedliwości pisze o niedostosowaniu prawa spadkowego do współczesnych realiów i potrzebie zapobiegania fałszowaniu testamentów ustnych. To w ich przypadku, jak zwracają uwagę projektodawcy, najczęściej dochodzi do fałszerstw.