21 października na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym w Radomiu odbędzie się konferencja naukowa pt. Odpowiedzialność dyscyplinarna prawników i nauczycieli akademickich.

- Celem konferencji jest zainicjowanie dyskusji naukowej na temat węzłowych problemów odpowiedzialności dyscyplinarnej – zapowiada prof. Mariusz Wieczorek, przewodniczący komitetu organizacyjnego. Jak dodaje, konferencja ma stanowić forum, na którym modele normatywne znajdujące swój wyraz w przepisach prawa dyscyplinarnego zostaną skonfrontowane z praktyką wymiaru odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Cechą konstytutywną Radomskich Spotkań Prawników (RSP) jest ich nie tylko rozpatrywanie istotnych zagadnień nurtujących świat prawniczy z punktu widzenia nauki jak i praktyki, lecz również – jeśli chodzi o tą drugą, przedstawienie punktu widzenia z perspektywy przedstawicieli różnych zawodów prawniczych – sędziów, adwokatów czy radców prawnych.

Odzwierciedleniem tego jest podzielony na dwa bloki tematyczne program. W pierwszej części, pod wszystko mówiącym tytułem „Aksjologia – teorie – instytucje” sędzia Sądu Najwyższego prof. Włodzimierz Wróbel, będzie mówił o odpowiedzialność dyscyplinarnej jako o rodzaju odpowiedzialności prawnej, a prof. Sławomir Patyra o jej aksjologii w kontekście prawa europejskiego i konstytucyjnego w świetle aktualnych polskich doświadczeń.

W tym panelu sędzia Michał Laskowski z SN, zajmie się znamionami przewinienia dyscyplinarnego, dr Mirosław Kopeć omówi stronę podmiotową odpowiedzialności dyscyplinarnej a dr Wojciech Marchwicki przedstawi zagadnienia związane z prawem do obrony w tym postępowaniu.

W drugim panelu przedstawiciele adwokatów, radców oraz nauczycieli omówią specyfikę postępowań dyscyplinarnych w tych zawodach, a w trzeciej części będzie mowa o roli rzeczników dyscyplinarnych. Ostatni zaś panel będzie spojrzeniem na postępowania dyscyplinarne oczami członków składów orzekających w takich sprawach.

- Chociaż już w trakcie I RSP jeden z paneli poświęcono był temu zagadnieniu, to zachodzące zmiany normatywne i praktyka stosowania prawa w tym obszarze, w szczególności dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, sprawiły że organizatorzy postanowili poświęcić więcej czasu debacie na ten temat – dodaje prof. Mariusz Wieczorek.

RSP to wspólna inicjatywa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu, oddziału Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA z tego miasta, radomskiej izby adwokackiej oraz Okręgowej Izby Radców Prawnych w Kielcach

Konferencja odbędzie się 21 października w Auli Głównej UTH Radom przy ulicy Chrobrego 31, ale jej przebieg będzie można śledzić także on-line. Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa przez wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej: www.rsp.uniwersytetradom.pl. (udział w konferencji jest nieopłatny). Z tytułu udziału w konferencji adwokatom i radcom prawnymi przysługują punkty szkoleniowe.

Owocem konferencji będzie także publikacja naukowa.

Patronat medialny nad wydarzeniem objął Dziennik Gazeta Prawna