Gminy nie będą musiały wymieniać się informacjami o wyborcach zmieniających miejsce głosowania, bo będą oni automatycznie przypisywani do obwodu i okręgu. Osoby chcące głosować poza miejscem zameldowania będą mogły złożyć wniosek o dopisanie do listy za pomocą specjalnej e-usługi, w ten sam sposób można będzie zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego lub przez pełnomocnika.

Takie rozwiązania ma wprowadzić projekt nowelizacji ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Janusza Cieszyńskiego, ministra w kancelarii premiera odpowiedzialnego za cyfryzację. Nowela ma stworzyć podstawy prawne do funkcjonowania Centralnego Rejestru Wyborców, który zastąpi prawie 2,5 tys. baz danych o wyborcach. Takie rozproszenie komplikuje procedury związane ze zmianami miejsca głosowania na konkretne wybory i głosowaniem za granicą. Centralny rejestr ma zawierać dane o wszystkich wyborcach. Ich źródłem będzie rejestr PESEL.
Sporządzanie spisu ma być ułatwione przez automatyczne przypisywanie do obwodu i okręgu. Jest to istotne tuż przed wyborami, gdyż właśnie wtedy najwięcej osób korzysta z prawa do zmiany miejsca głosowania. Projekty spisów będą się tworzyć automatycznie w systemie, ale tak jak dotychczas będą drukowane na poszczególne wybory. Pobranie karty do głosowania w komisji nadal będzie potwierdzane własnoręcznym podpisem na wydruku.
Co powstanie centralnego rejestru oznacza dla głosujących? Ułatwienia. Osoby, które mieszkają poza miejscem zameldowania, będą mogły elektronicznie złożyć wniosek o dopisanie na stałe do listy wyborców danej gminy. Ma też być możliwość dopisania się do spisu wyborców jednorazowo na dane wybory, jeżeli wyborca nie może głosować w miejscu zamieszkania. Jeśli nie wie, gdzie będzie przebywać w dniu głosowania, nadal będzie mógł pobrać zaświadczenie i oddać głos w dowolnym lokalu. O jego wydanie również będzie można wnioskować elektronicznie. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów