Komisja Europejska kontynuuje prace nad pakietem regulacji dotyczących rynku kryptoaktywów (w ramach Rozporządzenia MiCA), w szczególności w zakresie ich emisji i oferowania na terenie Unii Europejskiej. Głównym celem regulacji jest ochrona inwestorów i utrzymanie stabilności finansowej przy zachowaniu atrakcyjności rynku europejskiego oraz sprzyjaniu innowacyjności.
W marcu 2022 r. prace nad MiCA weszły w fazę trialogu, tj. negocjacji nad ostatecznym brzmieniem rozporządzenia pomiędzy Parlamentem Europejskim, Komisją Europejską i Radą UE. 30 czerwca 2022 r. Rada UE w swoim komunikacie prasowym poinformowała, że instytucje te doszły do porozumienia w sprawie treści i kształtu nowych regulacji. Niestety projekt w finalnej wersji nie został do tej pory udostępniony, dlatego poniższa analiza wciąż bazuje na trzech wersjach rozporządzenia.